Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego.

  • 27 lipca 2016

Burmistrz Miasta Kobyłka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, z zakresu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2016/2017, pod nazwą „Zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Miasta Kobyłka możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego na

Strony