Wypełnij ankietę i przekaż nam swoją opinię o Kobyłce!

  • 9 lipca 2015

Szanowni Państwo,
przeprowadzamy wśród mieszkańców Miasta Kobyłka ankietę, która ma na celu zebranie Państwa opinii nt. aktualnych problemów Miasta i możliwych kierunków jego rozwoju. Informacje te posłużą do opracowania aktualizacji "Strategii Miasta Kobyłka na lata 2012-2024". Będziemy wdzięczni za poświęcenie kilku minut na odpowiedź na pytania zawarte w tej ankiecie.

Informacje o możliwości ubiegania się o wpis do Wykazu Kandydatów na Ekspertów RPO WM 2014-2020

  • 28 lipca 2015

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 opublikował informację o możliwości ubiegania się o wpis do Wykazu Kandydatów na Ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Strony