Atrakcyjna niezabudowana nieruchomość na sprzedaż

  • 25 czerwca 2015

Miasto Kobyłka rozpoczęło procedurę zmierzającą do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości, która zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Działka, o której mowa, położona w północnej części Kobyłki przy ul. Mieszka I, oznaczona jest w ewidencji gruntów i budynków numerem 9/4 z obrębu 0024,24. Powierzchnia nieruchomości wynosi 2,7682 ha. Cena nieruchomości brutto wynosi 6.300.000 zł.

Gospodarka melioracyjna - kolejny odcinek rowu melioracyjnego zmodernizowany

  • 2 lipca 2015

Od kilku lat samorząd miasta Kobyłka prowadzi systematyczne prace związane z gospodarką melioracyjną, która ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców Kobyłki. W czerwcu br. został zmodernizowany kolejny odcinek - 1000 metrów rowu melioracyjnego wzdłuż ulicy Kontuszowej i Norwida. Wykonano zabezpieczenie rowów eko - płytami ażurowymi, wykonano przepusty oraz zabezpieczono rowy melioracyjne słupkami i barierkami. /foto - video poniżej/

Strony