XXVII Sesja Rady Miasta Kobyłka

  • 17 października 2016

Na podstawie art. 25 ust. 5 Uchwały Nr VI/49/03 z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kobyłka (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2003 r. Nr 105, poz. 2597 z późn. zm.) zwołuję XXVII sesję Rady Miasta Kobyłka w dniu 19 października 2016 roku (środa) o godz. 16.30 w siedzibie Urzędu Miasta w Kobyłce przy ul. Wołomińskiej 1.

Strony