Zmiana stawki za odbiór odpadów komunalnych

  • 27 kwietnia 2018

Szanowni Mieszkańcy,

zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, system odbioru odpadów powinien się bilansować. Oznacza to, że gmina nie może zarabiać na opłatach za odbiór odpadów, jak również nie powinna do nich dopłacać. Całość opłat zbieranych przez gminę od mieszkańców ma finansować wyłącznie koszty funkcjonowania systemu. Wiąże się to z obowiązkiem dostosowania stawki za odbiór odpadów komunalnych do kosztów ich wywozu.

Strony