Droga Ekspresowa S8

 1. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa
 2. Obwieszczenie Wydziału Prawnego i Orzecznictwa- Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej​ z dnia 18.05.16.
 3. Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 4 maja 2015 r.
 4. Decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego
 5. Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 19 maja 2015 r.
 6. Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 9 czerwca 2015 r.
 7. Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 13 lipca 2015 r.
 8. Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 sierpnia 2015 r.
 9. Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 sierpnia 2015 r.
 10. Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 września 2015 r.
 11. Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 października 2015r.
 12. Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 października 2015r.
 13. Zawiadomienie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 29 października 2015r.
 14. Zawiadomienie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2015r.
 15. Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 października 2015r.
 16. Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 listopada 2015r.
 17. Obwieszczenie i Postanowienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z dnia 23 listopada 2015r.
 18. Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 26 listopada 2015r.
 19. Obwieszczneie Marszalka Województwa Mazowieckiego z dnia 26 listopada 2015r.
 20. Postanowienie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 20 listopada 2015r.
 21. Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 listopada 2015r.
 22. Informacja od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowiecka w Warszawie z dnia 26 listopada 2015r.
 23. Informacja od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowiecka w Warszawie z dnia 1 grudnia 2015r.
 24. Postanowienie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2015r.
 25. Postanowienie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 29 grudnia 2015r.
 26. Zawiadomienie Mazowieckiego Wojewódzkiego konserwatora Zabytków z dnia 30.12.15r. cz 1
 27. Zawiadomienie Mazowieckiego Wojewódzkiego konserwatora Zabytków z dnia 30.12.15r. cz 2
 28. Decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 31.12.15r.
 29. Decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 31.12.15r.
 30. Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 13.01.16
 31. Decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 13.01.16r.
 32. Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 13.01.16r.
 33. Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 12.01.16r.
 34. Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 27.01.16 r.
 35. Informacja od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z dnia 29 stycznia 2016r
 36. Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 02.01.16r.
 37. Zawiadomienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 02.02.16r.
 38. Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 04.02.16r.
 39. Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 05.02.16r.
 40. Informacja Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 03.02.16r.
 41. Postanowienie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 04.02.16r.
 42. Postanowienie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 08.02.16r.
 43. Obwieszczenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z dnia 12.02.16r.
 44. Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 18.02.16r.
 45. Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytkow ​z dnia 25.02.16 r.
 46. Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 marca 2016 r.
 47. Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 18.03.16 r.
 48. Decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 18.03.16.r.
 49. Postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 18.03.16.
 50. Obwieszczenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z dnia 23.03.16r.
 51. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 23.03.16.
 52. Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 01.04.16r.
 53. Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia  07.04.16r.
 54. Decyzja mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 15.04.16.r.
 55. Postanowienie Mazowiecki Wojewóckiego Konserwatora Zabytków z dnia 19.04.16.r.
 56. Zawiadomienie Urządu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z dnia 28.04.05. r.
 57. Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 22.04.16.r.
 58. Decyzja Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z dnia 06.05.16.
 59. Postanowienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z dnia 06.05.16.
 60. Decyzja Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z dnia 13.05.16.
 61. Zawiadomienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z dnia 14.05.16.
 62. Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków​ z dnia 16.05.16.
 63. Obwieszczenie Wydziału Prawnego i Orzecznictwa- Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej​ z dnia 18.05.16.
 64. Obwieszczenie Wydziału Prawnego i Orzecznictwa- Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej​ z dnia 18.05.16.
 65. Obwieszczenie Wydziału Prawnego i Orzecznictwa- Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej​ z dnia 18.05.16.
 66. Obwieszczenie Wydziału Prawnego i Orzecznictwa- Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej​ z dnia 18.05.16.
 67. Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 30.05.16
 68. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 07.07.16.
 69. Zawiadomienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z dnia 12.07.16.
 70. OgłoszenieWojewody Mazowieckiego z dnia 21.09.2016.
 71. Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 23.11.2016
 72. Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 23.11.2016
 73. Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 23.11.2016
 74. Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 grudnia 2016
 75. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 stycznia 2017r.
 76. Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 lutego 2017 r.
 77. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 7 lutego 2017 r.
 78. Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 lutego 2017 r.
 79. Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 marca 2017 r. (1)
 80. Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 marca 2017 r. (2)
 81. Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 marca 2017 r. (3)
 82. Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 marca 2017 r. (4)
 83. Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 marca 2017 r. (5)
 84. Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 marca 2017 r. (6)
 85. Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 marca 2017 r. (7)
 86. Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 marca 2017 r. (8)
 87. Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 marca 2017 r. (9)
 88. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie (1)
  - postanowienie
 89. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie (2)
  - postanowienie
 90. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie (3)
  - postanowienie
 91. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie (4)
  - postanowienie
 92. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie (5)
  - postanowienie
 93. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie (6)
  - postanowienie
 94. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie (7)
  - postanowienie
 95. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie (8)
  - postanowienie
 96. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie (9)
  - postanowienie
 97. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie (10)
  - postanowienie
 98. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa
 99. Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 5.06.2017 r. (1)
 100. Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 5.06.2017 r. (2)
 101. Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 5.06.2017 r. (3)
 102. Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 5.06.2017 r. (4)
 103. Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 5.06.2017 r. (5)
 104. Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 5.06.2017 r. (6)
 105. Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 5.06.2017 r. (7)
 106. Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 5.06.2017 r. (8)
 107. Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 5.06.2017 r. (9)
 108. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 7.07.2017 r.
Załącznik: