Dzialalnosc gospodarcza

Wpis do ewidencji usług hotelarskich świadczonych w innych obiektach

Wykreślenie obiektu wpisu do ewidencji usług hotelarskich świadczonych w innych obiektach

Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Zmiana treści licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Zgłoszenie zawieszenia działalności prowadzonej na podstawie Licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Wygaszenie Licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w związku z likwidacją działalności

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gspodarczej (CEIDG)

Wpis zmiany do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gspodarczej CEIDG

Wpis informacji o zawieszeniu lub wznowieniu działalności gospodarczej do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Wykreślenie Wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gspodarczej (CEIDG)

Zaświadczenie potwierdzające wpis przedsiębiorcy, który zakończył wykonywanie działalności gospodarczej przed dniem 1 lipca 2011r. i był wpisany do Ewidencji Działalności Gospodarczej Burmistrza Miasta Kobyłka.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, ze spożyciem w miejscu, lub poza miejscem sprzedaży

Zgłoszenie zmian stanu faktycznego i prawnego w stosunku do danych zawartych w zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych

Wydanie duplikatu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wygaszenie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Oświadczenie o wartość sprzedanych napojów alkoholowych w cenie sprzedaży w punkcie sprzedaży

Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych, ze spożyciem w miejscu lub poza miejscem sprzedaży

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć

Zezwolenie na wyprzedaż zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego zezwolenie wygasło

Zaświadczenie potwierdzające dokonanie wpłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych