E-usługi dla pacjentów w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kobyłce

  • 13 marca 2017

Jeszcze w tym roku pacjenci z Kobyłki będą obsługiwani w ramach nowego systemu teleinformatycznego. W ramach partnerskiego projektu z błońskim zakładem opieki współfinansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kobyłce wdroży e- usługi dla pacjentów. Niezaprzeczalnie projekt to ogromny krok w przyszłość, który spowoduje, że pacjenci będą sprawniej obsługiwani oszczędzając przy tym swój czas.

W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt wysokiej jakości, wyposażony w moduły, które umożliwią wprowadzenie i obsługę pełnej dokumentacji medycznej z systemem zabezpieczeń w zakresie ochrony danych osobowych. Co najważniejsze dla pacjentów zostanie wprowadzonych szereg usprawnień ułatwiających codzienne korzystanie z usług medycznych.

Do najważniejszych z nich można zaliczyć:

- ELEKTRONICZNĄ REJESTRACJĘ, usługa polegająca na sprawnym, elektronicznym wyborze i rezerwacji wizyt w poradniach poprzez system,

- E - POWIADOMIENIA, automatyczne sms-owe, bądź e-mailowe powiadomienia o terminach wizyt, badań, odbiorze wyników badań specjalistycznych,

- E - DOKUMENTACJĘ, usługa polegająca na elektronicznej karcie dostępnej dla pacjenta, z możliwością sprawdzania wyników badań, w tym również obrazów prześwietleń,

- E - POTWIERDZENIA, polegające na elektronicznym potwierdzaniu  terminów wizyt, badań, o ich zmianie i propozycji nowych terminów. Funkcja bardzo istotna, gdyż brak potwierdzenia powoduje anulowanie wizyty i zwolnienie terminu dla innego pacjenta,

- E – KONTRAHENT, usługa umożliwiająca zdalną, elektroniczną konsultację pomiędzy specjalistami, z dostępem do kartotek pacjentów i wystawianiem e-skierowań na badania specjalistyczne,

- E – SAMOKONTROLA, świetne rozwiązanie dla pacjentów chorych na choroby przewlekłe, z funkcjami przeliczeń i prezentacji schorzeń umożliwiający lekarzowi formułowanie dodatkowych e-zaleceń,

- E – WYWIAD, który umożliwi pacjentowi elektroniczne wprowadzanie informacji o jego chorobie, objawach, co znacznie skróci czas samej wizyty u lekarza.

Nie bez znaczenia jest fakt, że dla samych pracowników i lekarzy będzie  wprowadzonych szereg rozwiązań usprawniających i ułatwiających pracę na rzecz pacjenta. Z pewnością zmiany jakie czekają kobyłkowski ośrodek zdrowia korzystnie wpłyną na obsługę mieszkańców. Wyłoniony w przetargu wykonawca i dostawca sprzętu jeszcze w tym roku wdroży i uruchomi systemy zarówno dla błońskiego jak i kobyłkowskiego zakładu opieki zdrowotnej. 

Całkowita wartość projektu wynosi: 2 510 906,00 zł, przy czym dofinansowanie to kwota 2 008 724,79 zł.

Data wydarzenia: 
poniedziałek, 13 Marzec, 2017 - 16:15