Aktualności

Nie zabieraj mnie - jak postępować z młodymi dzikimi zwierzętami

  • 19 maja 2017

Czy każde młode i nieporadne zwierzę wymaga ratunku? Dzikie zwierzęta w zadziwiający sposób ułatwiają przetrwanie sobie i swojemu potomstwu. Specjalistami w tej dziedzinie są sarny. Zaraz po urodzeniu sarna mama „porzuca” młode. Jeśli urodziła więcej niż jedno koźlątko, to rodzeństwo może być oddalone od siebie nawet o pół kilometra! Ta taktyka oraz fakt, że maluchy pozbawione są zapachu, mają zwiększyć ich szanse na przeżycie.

Apel Głównego Lekarza Weterynarii w związku z Afrykańskim Pomorem Świń (ASF)

  • 15 maja 2017

W związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń ASF u dzików, a tym samym stałym zagrożeniem tą chorobą, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Warszawie przypomina, że sprzedaż zwierząt na targowiskach może odbywać się wyłącznie w miejscach nadzorowanych przez powiatowego lekarza weterynarii, po uprzednim zgłoszeniu ww. działalności do właściwego powiatowego lekarza weterynarii oraz po wpisie targowiska do rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną.

Apel do hodowców drobiu w sprawie wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

  • 7 kwietnia 2017

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje hodowców drobiu o wejściu w życiu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptasiej.

 W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtypu H5 i H7, naterytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

Odbiór odpadów biodegradowalnych

  • 6 kwietnia 2017

Szanowni Mieszkańcy!!

Do odpadów biodegradowalnych gromadzonych w workach należy wrzucać odpady tj. skoszona trawa, gałęzie, liście, obierki, itp. Inne odpady tj. ziemia, piasek, kamienie, które będą gromadzone w workach przeznaczonych na odpady biodegradowalne NIE BĘDĄ ODBIERANE.

Worki z ww. odpadami cięższe niż 25 kg również nie będą odbierane.

Sprzedaż drewna

  • 13 marca 2017

Informujemy, że od dnia 13.03.2017 r. w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kobyłce – ul. Radzymińska róg ul. Łokietka, można będzie kupić drewno opałowe pochodzące z wycinki drzew z terenu Miasta Kobyłka.

Aktualnie dostępne jest drewno w następujących ilościach:

L.p.

Rodzaj drewna

Ilość (m3)

Akcja "wystawka" - harmonogram odbioru zużytego sprzętu elektrycznego, odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych opon

  • 27 lutego 2017
Przypominany o akcji "wystawka" zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych opon.
 
- 04.03.2017r. – Grabicz, Sosnówka, Stefanówka
- 11.03.2017r. – Jędrzejek, Kobylak, Nadarzyn, Turów
- 18.03.2017r. – Kolonia Chór, Mareta, Maciołki, Zalasek
- 25.03.2017r. – Antolek, Piotrówek
 

Odpady należy wstawić w dniu ich odbioru przed posesję przed godz. 6.00 rano.

Dofinansowanie na wymianę pieców centralnego ogrzewania

  • 24 stycznia 2017
Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kobyłka informuje, że Miasto Kobyłka w 2017r. w ramach Programu OA-8: „ Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni” zamierza ubiegać się o środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla mieszkańców Miasta Kobyłka.

Strony