Aktualności

Sprzedaż drewna

  • 19 lutego 2018

Informujemy, że w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kobyłce – ul. Radzymińska róg ul. Łokietka, można będzie kupić drewno opałowe pochodzące z wycinki drzew z terenu Miasta Kobyłka.

Dotacje do modernizacji kotłowni w budynkach mieszkalnych w 2018r.

  • 18 grudnia 2017

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kobyłka informuje, że Miasto Kobyłka zamierza  ubiegać się w 2018r. o środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  dla mieszkańców Miasta Kobyłka  na modernizacje kotłowni w budynkach mieszkalnych w ramach zadania pn.: „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Miasta Kobyłka".

Apel do hodowców drobiu w sprawie wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

  • 7 grudnia 2017

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje hodowców drobiu o wejściu w życiu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptasiej.

 W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtypu H5 i H7, naterytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

Ostrzeżenie dot. wystąpienia afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików

  • 27 listopada 2017

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Warszawie informuje, że w związku z wystąpieniem przypadków ASF u dzików na terenie powiatu legionowskiego w dniu 22 listopada 2017 r. weszło w życie rozporządzenie nr 19 Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu legionowskiego, nowodworskiego i wołomińskiego. 

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi dotyczącymi zwalczania afrykańskiego pomoru świń, dostęnymi w załączeniu. 

Informacja dotycząca pracy PSZOK-u w dniu 10 listopada 2017r.

  • 6 listopada 2017

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza  Nr 231/2017 w dniu 10.11.2017r. (piątek) Punkt PSZOK przy ul. Łokietka 80 w Kobyłce będzie ZAMKNIĘTY za dzień 11 listopada 2017r. (sobota).

Ponadto informujemy, że ustala się dzień 10 listopada 2017 r. (piątek) wolny dla wszystkich pracowników Urzędu Miasta Kobyłka za 11 listopada 2017 r. (sobota)

Worki na odpady segregowane i biodegradowalne

  • 24 października 2017

Szanowni Mieszkańcy!!
Informujemy, że dodatkowe worki na odpady segregowane (papier, szkło, tworzywa sztuczne) oraz na odpady biodegradowalne dostępne są TYLKO w Punkcie PSZOK przy ul. Łokietka 80 w Kobyłce oraz w siedzibie firmy IMPERF s.c. przy ul. Łukasiewicza 7D w Wołominie.

Godziny otwarcia PSZOK:
poniedziałek/czwartek: 7.00 - 13.00
wtorek/piątek: 12.00 - 18.00
sobota: 10.00 - 18.00
środa: NIECZYNNE

Strony