Aktualności

Kiedy zmiana deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  • 10 maja 2018

Szanowni Mieszkańcy!!

Informujemy, że korektę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć do tut. Urzędu w przypadku, np. zmiany sposobu gromadzenia odpadów (np. z niesegregowania na segregację), zmiany numeracji budynku lub zmiany liczby osób zamieszkałych na danej nieruchomości, która może być spowodowana m.in.

Sprzedaż drewna

  • 3 lipca 2018

Informujemy, że w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kobyłce – ul. Radzymińska róg ul. Łokietka, można będzie kupić drewno opałowe pochodzące z wycinki drzew z terenu Miasta Kobyłka.

Zmiana wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  • 25 czerwca 2018

Informujemy, że zgodnie z uchałą Nr XLVI/433/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/206/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej od dnia 26.06.2018 r. ulega zmianie wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zmiana stawki za kontenery od 1 lipca 2018 r.

  • 22 czerwca 2018

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/434/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmianiająca uchwałę Nr XIV/132/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie okreslenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Kobyłka w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz wysokości cen za te usługi, ulegaja zmianie stawki (ceny) za kontenery zamawiane w ramach usług dodatkowych.

Nie zabieraj mnie - jak postępować z młodymi dzikimi zwierzętami

  • 4 czerwca 2018

Czy każde młode i nieporadne zwierzę wymaga ratunku? Dzikie zwierzęta w zadziwiający sposób ułatwiają przetrwanie sobie i swojemu potomstwu. Specjalistami w tej dziedzinie są sarny. Zaraz po urodzeniu sarna mama „porzuca” młode. Jeśli urodziła więcej niż jedno koźlątko, to rodzeństwo może być oddalone od siebie nawet o pół kilometra! Ta taktyka oraz fakt, że maluchy pozbawione są zapachu, mają zwiększyć ich szanse na przeżycie.

Dni Miasta Kobyłka - Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego oraz zużytych baterii

  • 22 maja 2018

Szanowni Mieszkańcy!!

Podczas pikniku Dni Miasta Kobyłka 27 maja będzie możliwość oddania zużytych baterii oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Dla mieszkańców, którzy oddadzą największą (wagowo) ilość ww. przewidziano nagrody, m.in. kosze do segregacji odpadów, sadzonki drzewek, parasole, stojaki do segregacji odpadów.

Rodzinny Konkurs Ekologiczny

  • 22 maja 2018

Szanowni Mieszkańcy!
W dniu 27 maja zapraszamy na Dni Miasta Kobyłka, które odbędą się na Placu 15-go Sierpnia. W programie przewidziany jest m.in. Rodzinny Konkurs Ekologiczny z atrakcyjnymi nagrodami oraz plenerowa gra planszowa "Wszędobyl - Bezpieczny Las".

Konkurs odbędzie się w godzinach 14.30 - 16.00 w namiocie Wydziału Ochrony Środowiska.

Bezpłatne czipowanie zwierząt - 27 maja 2018 r. Plac 15-go Sierpnia podczas trwania Dni Miasta Kobyłka

  • 22 maja 2018

Szanowni Mieszkańcy!
Podczas trwania Dni Miasta Kobyłka 27 maja na Placu 15-go Sierpnia w Kobyłce będzie możliwość bezpłatnego zaczipowania swojego domowego zwierzaka (psa/kota). Elektroniczne znakowanie zwierząt odbywać się będzie w godz. 14.00 – 18.00 w namiocie Lecznicy Weterynaryjnej Całodobowej ARKA NOEGO. Niezbędny będzie dokument potwierdzający fakt zamieszkania na terenie Miasta Kobyłka.

Odbiór odpadów biodegradowalnych

  • 9 maja 2018

Szanowni Mieszkańcy!!

Do odpadów biodegradowalnych gromadzonych w workach należy wrzucać odpady tj. skoszona trawa, liście, obierki, części roślin (bez ziemi).

Do worków nie można wrzucać takich odpadów jak: GAŁĘZIE, karpy, ziemia, piasek, kamienie, kości, resztki jedzenia w szczególności płynnych, ściółki i odchodów zwierzęcych, popiołu. Worki z takimi odpadami NIE BĘDĄ ODBIERANE.

Strony