Edukacja

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 1 im. Zofii Nałkowskiej w Kobyłce

ul. Jezuicka 1
05 – 230 Kobyłka 
tel: (22) 786 10 10 
e-mail: zsp1kobylka@wp.pl 
www.sp1-kobylka.home.pl

Szkoła oferuje edukację na poziomie: 
- szkoły podstawowej 
- gimnazjum

Dyrektor Zespołu Szkół: Marcin Promowicz

Zespół Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce

ul. E. Orzeszkowej 3/5,
05-230 Kobyłka
tel: (22) 786 10 26 
fax. (22)-786-10-26 wew. 10
e-mail:  zsp2szk@o2.pl
www.zsp2kobylka.szkolnastrona.pl

Szkoła oferuje edukację na poziomie: 
- przedszkolnym 
- szkoły podstawowej 
- gimnazjum

Dyrektor szkoły: Urszula Gromelska

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 3 im. Karola Wojtyły w Kobyłce

ul. Załuskiego 57,
05-230 Kobyłka 
tel: (22) 786 15 71,
fax: (22) 786 15 72
e-mail: zsp3kobylka@poczta.onet.pl
www.zsp3kobylka.superszkolna.pl

Szkoła oferuje edukację na poziomie: 
- szkoły podstawowej 
- gimnazjum

Dyrektor szkoły: Tomasz Szturo 

   

Integracyjna Szkoła Podstawowa "Słoneczna Polana"
ul. Jana Brzechwy 5
05-230 Kobyłka
tel. kom.: 608 757 200
(22) 786 00 70 wew. 20 
e-mail: sekretariat@slonecznapolana.edu.pl www.slonecznapolana.edu.pl

Organ Prowadzący: „Casa dei Bambini” Aneta Topczewska-Scrivo

Dyrektor ds. Pedagogicznych: mgr Ewa Balcerak

OFERTA: Szkoła z rozszerzonym językiem angielskim oraz nowatorskimi metodami nauczania opartymi o neurodydaktykę. Główne metody: metody aktywizujące, Metoda Dobrego Startu, elementy Metody Montessori. Szkoła przyjmuje uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Godziny otwarcia 7:00-18:00. 

szkola.jpg

Niepubliczna Podstawowa Szkoła Montessori w Kobyłce
ul. Załuskiego 21
05-230 Kobyłka
tel. 660-412-908
e-mail: polnau@montessori.pl
www.pedagogikamontessori.pl

Dyrektor: Emilia Polnau-Wrzesińska

 

Publiczne Przedszkole Nr 1 im. Krasnala Hałabały
ul. gen. T. Kościuszki 6,
05-230 Kobyłka
tel: (22) 786 12 18
e-mail: przedszkole1@kobylka.pl
www.przedszkole1.kobylka.pl

Dyrektor: Joanna Oniszk

Publiczne Przedszkole Nr 2 (Przy ZSP Nr 2)
ul. E. Orzeszkowej 3/5
05-230 Kobyłka
tel: (22) 786-10-26
fax. (22) 786-10-26 wew. 10
e-mail: zsp2pod@o2.pl

Dyrektor Zespołu Szkół: Urszula Gromelska

 

Katolicke Publiczne Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu przy Zgromadzeniu Sióstr Służek NMPN
ul. Żymirskiego 5
05-230 Kobyłka
tel.: (22) 786 25 48
www.przedszkolekatolickie.bnx.pl 

Dyrektor: Agnieszka Oszczudłowska

 

Publiczne Przedszkole Nr 3
ul. Ceramiczna 49
05-230 Kobyłka
tel: (22) 781-01-79
www.przedszkole3kobylka.pl

Dyrektor: Ewelina Mikołajczyk

Filia Publicznego Przedszkola Nr 3
ul. Natolińska 11
05-230 Kobyłka
tel: (22) 296-10-70

Dyrektor: Violetta Grądzka-Stefaniak

Publiczne Przedszkole Nr 4
ul. Natolińska 11
05-230 Kobyłka
tel: (22) 296-10-70

Dyrektor: Violetta Grądzka-Stefaniak

Publiczne Przedszkole PTASIE RADIO
ul. Oleńki 3
05-230 Kobyłka
tel. 600-214-746
e-mail: biuro@przedszkole-kobylka.pl
www.przedszkole-kobylka.pl

Dyrektor: Luiza Trzcińska

 

 

 

 

Publiczne Przedszkole Zielony Wiatraczek
ul. Mieszka I 51
05-230 Kobyłka
tel. 888-111-149
e-mail: przedszkole@zielonywiatraczek.pl
www.zielonywiatraczek.pl

Dyrektor: Anna Mucha

 

 

 

 

 

 

 

 

Niepubliczne Przedszkole Nr 1
ul. Natolińska 11
ul. Ceramiczna 49
05-230 Kobyłka 
tel.: 508 11 78 70
www.przedszkolekobylka.pl

Dyrektor: Violetta Grądzka-Stefaniak

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Słoneczna Polana"
ul. Jana Brzechwy 5
05-230 Kobyłka
tel. kom.: 608 757 200
(22) 786 00 70 wew. 20 
e-mail: sekretariat@slonecznapolana.edu.pl www.slonecznapolana.edu.pl

Organ Prowadzący: „Casa dei Bambini” Aneta Topczewska-Scrivo

Dyrektor ds. Pedagogicznych: mgr Ewa Balcerak

OFERTA: Podążająca za dzieckiem edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 2 do 5 lat (łącznie z zerówką), w tym dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Realizacja podstawy programowej, rozszerzony język angielski, monitoring prawidłowego rozwoju dziecka. Główne metody: Metoda Dobrego Startu, Metoda Sherborne, elementy Metody Montessori. Godziny otwarcia 6:30-18:00.

przedszkole_0.jpg
   

Niepubliczne Przedszkole "Tabaluga"
ul. Bohaterów Ossowa 1 C
05-230 Kobyłka
tel. 732 777 700
email: przedszkoletabaluga@wp.pl
www.kobylka.przedszkoletabaluga.pl

Dyrektor zarządzający: Małgorzata Karpińska
Dyrektor pedagogiczny: Anna Kosk

 
Niepubliczne Przedszkole "Akademia Dzieci Twórczych"
ul. Zagłoby 3
05-230 Kobyłka
tel. 664-979-615
e-mail: sekretariat@akademia-dzieci-tworczych.pl
www.akademia-dzieci-tworczych.pl

Dyrektor zarządzający: Dorota Gumienna
Dyrektor pedagogiczny: Agnieszka Granat

 
Przedszkole Niepubliczne Zielony Wiatraczek
ul. Mieszka I 51
05-230 Kobyłka
tel. 888-111-149
e-mail: przedszkole@zielonywiatraczek.pl
www.zielonywiatraczek.pl

Dyrektor: Anna Mucha