Edukacja

ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 1
ul. Jezuicka 1
05 – 230 Kobyłka
 
tel: (22) 786 10 10 

e-mail:
zsp1kobylka@wp.pl 
www.sp1-kobylka.home.pl

Szkoła oferuje edukację na poziomie: 
- szkoły podstawowej 
- gimnazjum

Dyrektor Zespołu Szkół: Marcin Promowicz

ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 2
ul. E. Orzeszkowej 3/5,
05-230 Kobyłka

tel: (22) 786 10 26 
fax. (22)-786-10-26 wew. 10

e-mail:  
zsp2szk@o2.pl
www.zsp2kobylka.szkolnastrona.pl

Szkoła oferuje edukację na poziomie: 
- przedszkolnym 
- szkoły podstawowej
 
- gimnazjum

Dyrektor szkoły: Urszula Gromelska

ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 3 im. Karola Wojtyły
ul. Załuskiego 57,
05-230 Kobyłka
 
tel: (22) 786 15 71,
fax: (22) 786 15 72

e-mail: zsp3kobylka@poczta.onet.pl
www.zsp3kobylka.superszkolna.pl

Szkoła oferuje edukację na poziomie: 
- szkoły podstawowej 
- gimnazjum

Dyrektor szkoły: Tomasz Szturo 

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA "ANIMUS"
ul. Ks. Marmo 13 C 
05 – 230 Kobyłka  
tel: 510-607-461 
(22) 39-29-673 
(22) 39-29-671 

poczta@szkola-animus.pl 

www.szkola-animus.pl 

Szkoła oferuje edukację na poziomie:  
- szkoły podstawowej  

Dyrektor szkoły: Katarzyna Krawczyk

Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia Moderato w Kobyłce
ul. Ks. Marmo 13C (budynek Szkoły Animus)
05-230 Kobyłka, 
tel. 601 214 646
email muzyka.kobylka@wp.pl

Dyrektor: mgr Renata Kardas

Szkoła jest szkoła artystyczną wpisaną do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.

Szkoła realizuje program publicznych szkół muzycznych i prowadzi klasy fortepianu, skrzypiec, gitary, fletu i wiolonczeli. Nasi nauczyciele to absolwenci akademii muzycznych z przygotowaniem pedagogicznym.

Szkoła kształci uczniów w 6 letnim cyklu nauki.

 

Przedszkole Publiczne nr 1 im. Krasnala Hałabały
ul. gen. T. Kościuszki 6,
05-230 Kobyłka
tel: (22) 786 12 18

e-mail: przedszkole1@kobylka.pl
www.przedszkole1.kobylka.pl

Dyrektor: Beata Sulejewska

Przedszkole Publiczne nr 2 (Przy ZSP nr 2)
ul. E. Orzeszkowej 3/5
05-230 Kobyłka
tel: (22) 786-10-26
fax. (22) 786-10-26 wew. 10

e-mail:
zsp2pod@o2.pl

Dyrektor Zespołu Szkół: Urszula Gromelska

 

Publiczne Przedszkole Nr 3
Przedszkole Nr 3 w Kobyłce
ul. Ceramiczna 49
05-230 Kobyłka
tel: (22) 781-01-79
www.przedszkole3kobylka.pl

Dyrektor: Ewelina Mikołajczyk

Filia Przedszkola Nr 3 w Kobyłce
ul. Natolińska 11
05-230 Kobyłka
tel: (22) 296-10-70

Dyrektor: Violetta Grądzka-Stefaniak

 

Katolicke Publiczne Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu przy Zgromadzeniu Sióstr Służek NMPN
ul. Żymirskiego 5
05-230 Kobyłka
tel.: (22) 786 25 48

www.przedszkolekatolickie.bnx.pl 

Dyrektor: Agnieszka Oszczudłowska

 

Niepubliczne Przedszkole nr 1
ul. Natolińska 11
ul. Ceramiczna 49
05-230 Kobyłka
 
tel.: 508 11 78 70

www.przedszkolekobylka.pl

Dyrektor: Violetta Stefaniak

 

Niepubliczne Przedszkole nr 2
ul. Ceramiczna 49
05-230 Kobyłka
 
tel.: 508 11 78 70

www.przedszkolekobylka.pl

Dyrektor: Violetta Stefaniak

 

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Słoneczna Polana"
ul. Jana Brzechwy 5
05-230 Kobyłka
tel. kom.: 608 757 200
(22) 786 00 70 wew. 20 

e-mail: sekretariat@slonecznapolana.edu.pl www.slonecznapolana.edu.pl

Dyrekcja: mgr Aneta Topczewska-Scrivo oraz mgr Maria Wypych

OFERTA: Profesjonalna nauka i opieka dla dzieci w wieku od 2 do 6 lat, w tym dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizacja podstawy programowej, szeroki zakres zajęć w ramach czesnego. 
Otwarte od poniedziałku do piątku w godz. 6.30 - 18.00. 

Ognisko Przedszkolne "Kubuś"
ul. Poniatowskiego 56a
05-230 Kobyłka
tel. (22) 799-07-77
tel. 0 608-067-585

Dyrektor: Agata Wróblewska

 

Akademia Malucha "Mali Odkrywcy" - żłobek
ul. Kraszewska 7D
05-230 Kobyłka
tel. 691-486-212

e-mail: info@akademiaodkrywcy.com

www.akademiaodkrywcy.com

Dyrektor: Agnieszka Lipska-Ziach

 
"Nibylandia" opieka prywatna nad dziećmi - żłobek
ul. Załuskiego 33
05-230 Kobylka
tel. 512 711 190

e-mail: nibylandia.kobylka@wp.pl

Dyrektor: Monika Rykiel


 
 

Klub Dziecięcy Madagaskar
ul. Ręczajska 5 lok. 3
05-230 Kobyłka
tel. 508 840 803
e-mail: supermaluchy@gmail.com

www.supermaluchy.pl

Osoba kierująca: Anna Kłos

 

Żłobek "Gadułki"
ul. Jezuicka 25
05-230 Kobyłka
tel. 535 851 051
e-mail: biuro@cmrdialog.pl

www.cmrdialog.pl/zlobek-gadulki

Osoba kierująca: Wioleta Chacińska