Edukcja

ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 1

zsp1ul. Jezuicka 1,
05 – 230 Kobyłka
 
tel: (022) 786 10 10 
zsp1kobylka@wp.pl 
www.sp1-kobylka.home.pl

Szkoła oferuje edukację na poziomie: 
- szkoły podstawowej 
- gimnazjum

Dyrektor Zespołu Szkół: Marcin Promowicz
Wicedyrektor Wanda Janasz
Wicedyrektor Barbara Małczuk 

Godziny przyjęć interesantów: 
Dyrektor Zespołu Szkół: poniedziałek 10:00 – 11:00, piątek 13.00 - 14.00;
Wicedyrektor Wanda Janasz: środa 16.00 - 17.00, piątek 9.00 - 10.00;
Wicedyrektor Barbara Małczuk: wtorek 16.00 - 17.00, czwartek 9.00 - 10.00.

Sekretariat szkoły czynny codziennie w godzinach: 7:30 – 15:30 

OFERTA I OSIĄGNIĘCIA: 
W roku szkolnym 2007/2008  Zespół Szkół Nr 1 uzyskał CERTYFIKAT POLSKIEGO TOWARZYSTWA DYSLEKSJI za kompleksowy system pomocy dla uczniów z dysleksją.

ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 2

zsp2ul. E. Orzeszkowej 3/5,
05-230 Kobyłka

tel: (022) 786 10 26 
fax. (22)-786-10-26 wew. 10
e-mail:  zsp2szk@o2.pl

zsp2kobylka.szkolnastrona.pl
Szkoła oferuje edukację na poziomie: 
- szkoły podstawowej 
- gimnazjum 
- przedszkolnym 

Dyrektor szkoły: Urszula Gromelska

DYREKTOR  ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH nr 2
mgr inż. Urszula Gromelska wtorek godz. 11:00 – 12:00  czwartek godz. 13:30 – 14:30 
WICEDYREKTOR  ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH nr 2 
Ds. klas starszych mgr inż. Hanna Grabowska poniedziałek godz. 14:00 – 15:00  piątek godz. 09:00 – 11:00 
WICEDYREKTOR  ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH nr 2 
Ds. klas młodszych mgr Mirosława Dąbrowska-Tomal poniedziałek godz. 10:00 – 11:00  środa godz. 13:30 – 15:00 
WICEDYREKTOR  ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH nr 2 
Ds. przedszkola mgr Agnieszka Kosińska środa godz. 07:30 – 08:00  czwartek godz. 16:00 – 17:00
OFERTA I OSIĄGNIĘCIA Szkoła prowadzi oddziały integracyjne na poziomie zerówek, szkoły podstawowej i gimnazjum. 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 3 im. Karola Wojtyły
zsp3ul. Załuskiego 57,
05-230 Kobyłka
 
tel: 022 786 15 71,
fax: 022 786 15 72

www.zsp3kobylka.superszkolna.pl

Szkoła oferuje edukację na poziomie: 
- szkoły podstawowej 
- gimnazjum 
Dyrektor szkoły: Tomasz Szturo 
Wicedyrektor Małgorzata Wołosowicz
Wicedyrektor Ewa Szymanowska 

Sekretariat szkoły czynny codziennie w godzinach: 8.00 - 15.00

OFERTA I OSIĄGNIĘCIA: Budynek szkoły jest najnowszym obiektem szkolnym w Kobyłce.

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA „ANIMUS”

 ul. Ks. Marmo 13 C 
05 – 230 Kobyłka  
tel:  510-607-461 
(22) 39-29-673 
(22) 39-29-671 
poczta@szkola-animus.pl 
www.szkola-animus.pl 
Szkoła oferuje edukację na poziomie:  
- szkoły podstawowej  
Dyrektor szkoły: Beata Skopek 
Wicedyrektor : Katarzyna Krawczyk 
Godziny przyjęć interesantów:  
poniedziałek 17:00 – 19:00, 
środa 17.00 - 19.00; 
OFERTA :Rozszerzony program nauczania, bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich, opieka od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 17.00.   

Przedszkole Publiczne nr 1 im. Krasnala Hałabały

przedszkole nr1ul. gen. T. Kościuszki 6,
05-230 Kobyłka

tel: 022 786 12 18
www.przedszkole1.kobylka.pl

Dyrektor: Beata Sulejewska

 

Przedszkole Publiczne nr 2 (Przy ZSP nr 2)
ul. E. Orzeszkowej 3/5, 05-230 Kobyłka
tel: (22) 786-10-26fax. (22) 786-10-26 wew. 10
zsp2pod@o2.pl Dyrektor Zespołu szkół: Urszula Gromelska
Wicedyrektor ds. przedszkola: Agnieszka Kosińska
Czytaj całość
Katolickie Publiczne Przedszkole im. Św. Franciszka z Asyżu przy Zgromadzeniu Sióstr Służek NMPN

 ul. Żymirskiego 5, 05-230 Kobyłka
tel.: (022) 786 25 48

www.przedszkolekatolickie.bnx.pl 

Dyrektor: Agnieszka Oszczudłowska

 

 

 

 

Niepubliczne Przedszkole nr 2

ul. Ceramiczna 49, 05-230 Kobyłka 
tel.: 0 508 11 78 70

Dyrektor: Violetta Stefaniak
Strona internetowa 

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne„Słoneczna Polana”

 ul. Jana Brzechwy 5
05-230 Kobyłka
tel. kom.: 608 757 200
(22) 786 00 70 wew. 20 

Strona internetowa: www.slonecznapolana.edu.pl

mail: sekretariat@slonecznapolana.edu.pl 

Dyrekcja:
mgr Aneta Topczewska-Scrivo  
mgr Maria Wypych

OFERTA: Profesjonalna nauka i opieka dla dzieci w wieku od 2 do 6 lat, w tym dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizacja podstawy programowej, szeroki zakres zajęć w ramach czesnego. 
Otwarte od poniedziałku do piątku w godz. 6.30 - 18.00. 

Ognisko przedszkolne "Kubuś"

ul. Poniatowskiego 56a, 05-230 Kobyłka
tel. 22 799-07-77
tel. 0 608-067-585

Dyrektor: Agata Wróblewska

Niepubliczne Przedszkole nr 1

ul. Natolińska 11,
ul. Ceramiczna 49,
05-230 Kobyłka
 
tel.: 0 508 11 78 70

Dyrektor: Violetta Stefaniak
Strona internetowa 

 
Akademia Malucha "Mali odkrywcy"

ul. Kraszewska 7D 05-230 Kobyłka,

tel. 691-486-212

Dyrektor: Agnieszka Lipska-Ziach

Strona internetowa