Edukacja

ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 1
ul. Jezuicka 1
05 – 230 Kobyłka 
tel: (22) 786 10 10 
e-mail: zsp1kobylka@wp.pl 
www.sp1-kobylka.home.pl

Szkoła oferuje edukację na poziomie: 
- szkoły podstawowej 
- gimnazjum

Dyrektor Zespołu Szkół: Marcin Promowicz

ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 2
ul. E. Orzeszkowej 3/5,
05-230 Kobyłka
tel: (22) 786 10 26 
fax. (22)-786-10-26 wew. 10
e-mail:  zsp2szk@o2.pl
www.zsp2kobylka.szkolnastrona.pl

Szkoła oferuje edukację na poziomie: 
- przedszkolnym 
- szkoły podstawowej 
- gimnazjum

Dyrektor szkoły: Urszula Gromelska

ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 3 im. Karola Wojtyły
ul. Załuskiego 57,
05-230 Kobyłka 
tel: (22) 786 15 71,
fax: (22) 786 15 72
e-mail: zsp3kobylka@poczta.onet.pl
www.zsp3kobylka.superszkolna.pl

Szkoła oferuje edukację na poziomie: 
- szkoły podstawowej 
- gimnazjum

Dyrektor szkoły: Tomasz Szturo 

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA "ANIMUS"
ul. Ręczajska 24
05 – 230 Kobyłka  
tel: 510-607-461 
(22) 39-29-673 
(22) 39-29-671 
poczta@szkola-animus.pl 
www.szkola-animus.pl 

Szkoła oferuje edukację na poziomie:  
- szkoły podstawowej  

Dyrektor szkoły: Katarzyna Krawczyk

Integracyjna Szkoła Podstawowa "Słoneczna Polana"
ul. Jana Brzechwy 5
05-230 Kobyłka
tel. kom.: 608 757 200
(22) 786 00 70 wew. 20 
e-mail: sekretariat@slonecznapolana.edu.pl www.slonecznapolana.edu.pl

Organ Prowadzący: „Casa dei Bambini” Aneta Topczewska-Scrivo

Dyrektor ds. Pedagogicznych: mgr Ewa Balcerak

OFERTA: Szkoła z rozszerzonym językiem angielskim oraz nowatorskimi metodami nauczania opartymi o neurodydaktykę. Główne metody: metody aktywizujące, Metoda Dobrego Startu, elementy Metody Montessori. Szkoła przyjmuje uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Godziny otwarcia 7:00-18:00. 

szkola.jpg

Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia Moderato w Kobyłce
ul. Ks. Marmo 13C
05-230 Kobyłka, 
tel. 601 214 646
email muzyka.kobylka@wp.pl

Dyrektor: mgr Renata Kardas

Szkoła jest szkoła artystyczną wpisaną do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.

Szkoła realizuje program publicznych szkół muzycznych i prowadzi klasy fortepianu, skrzypiec, gitary, fletu i wiolonczeli. Nasi nauczyciele to absolwenci akademii muzycznych z przygotowaniem pedagogicznym.

Szkoła kształci uczniów w 6 letnim cyklu nauki.

 

Publiczne Przedszkole Nr 1 im. Krasnala Hałabały
ul. gen. T. Kościuszki 6,
05-230 Kobyłka
tel: (22) 786 12 18
e-mail: przedszkole1@kobylka.pl
www.przedszkole1.kobylka.pl

Dyrektor: Joanna Oniszk

Publiczne Przedszkole Nr 2 (Przy ZSP Nr 2)
ul. E. Orzeszkowej 3/5
05-230 Kobyłka
tel: (22) 786-10-26
fax. (22) 786-10-26 wew. 10
e-mail: zsp2pod@o2.pl

Dyrektor Zespołu Szkół: Urszula Gromelska

 

Publiczne Przedszkole Nr 3
ul. Ceramiczna 49
05-230 Kobyłka
tel: (22) 781-01-79
www.przedszkole3kobylka.pl

Dyrektor: Ewelina Mikołajczyk

Filia Publicznego Przedszkola Nr 3
ul. Natolińska 11
05-230 Kobyłka
tel: (22) 296-10-70

Dyrektor: Violetta Grądzka-Stefaniak

Publiczne Przedszkole Nr 4
ul. Natolińska 11
05-230 Kobyłka
tel: (22) 296-10-70

Dyrektor: Violetta Grądzka-Stefaniak

 

Katolicke Publiczne Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu przy Zgromadzeniu Sióstr Służek NMPN
ul. Żymirskiego 5
05-230 Kobyłka
tel.: (22) 786 25 48
www.przedszkolekatolickie.bnx.pl 

Dyrektor: Agnieszka Oszczudłowska

 

Niepubliczne Przedszkole Nr 1
ul. Natolińska 11
ul. Ceramiczna 49
05-230 Kobyłka 
tel.: 508 11 78 70
www.przedszkolekobylka.pl

Dyrektor: Violetta Stefaniak

 

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Słoneczna Polana"
ul. Jana Brzechwy 5
05-230 Kobyłka
tel. kom.: 608 757 200
(22) 786 00 70 wew. 20 
e-mail: sekretariat@slonecznapolana.edu.pl www.slonecznapolana.edu.pl

Organ Prowadzący: „Casa dei Bambini” Aneta Topczewska-Scrivo

Dyrektor ds. Pedagogicznych: mgr Ewa Balcerak

OFERTA: Podążająca za dzieckiem edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 2 do 5 lat (łącznie z zerówką), w tym dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Realizacja podstawy programowej, rozszerzony język angielski, monitoring prawidłowego rozwoju dziecka. Główne metody: Metoda Dobrego Startu, Metoda Sherborne, elementy Metody Montessori. Godziny otwarcia 6:30-18:00.

przedszkole_0.jpg

Niepubliczne Przedszkole "Tabaluga"

ul. Bohaterów Ossowa 1 C

05-230 Kobyłka

tel. 732 777 700

email: przedszkoletabaluga@wp.pl

www.kobylka.przedszkoletabaluga.pl

Dyrektor zarządzający: Małgorzata Karpińska

Dyrektor pedagogiczny: Anna Kosk

 

Ognisko Przedszkolne "Kubuś"
ul. Poniatowskiego 56a
05-230 Kobyłka
tel. (22) 799-07-77
tel. 608-067-585

Dyrektor: Agata Wróblewska

 

Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tęczowa Karina"
ul. Tuwima 10
05-230 Kobyłka
tel. (22) 786 86 51
e-mail: marlena@teczowakraina.com.pl
www.teczowakraina.com.pl

Dyrektor: Marlena Zalewska-Dobrenko

 

Punkt Przedszkolny "Dominiś"
ul. Przemysłowa 5
05-230 Kobyłka
tel. 781-319-027

Dyrektor: Ewa Ślusarz-Domżał

 

Akademia Malucha "Mali Odkrywcy" - żłobek
ul. Kraszewska 7D
05-230 Kobyłka
tel. 691-486-212
e-mail: info@akademiaodkrywcy.com
www.akademiaodkrywcy.com

Dyrektor: Agnieszka Lipska-Ziach

 
"Nibylandia" opieka prywatna nad dziećmi - żłobek
ul. Załuskiego 33
05-230 Kobylka
tel. 512 711 190
e-mail: nibylandia.kobylka@wp.pl

Dyrektor: Monika Rykiel
 

 

Niepubliczny Żłobek Madagaskar
ul. Ręczajska 5 lok. 3
05-230 Kobyłka
tel. 508 840 803
e-mail: supermaluchy@gmail.com
www.supermaluchy.pl

Dyrektor: Anna Kłos

 

Żłobek "Gadułki"
ul. Jezuicka 25
05-230 Kobyłka
tel. 535 851 051
e-mail: biuro@cmrdialog.pl
www.cmrdialog.pl/zlobek-gadulki

Dyrektor: Wioleta Kieliszczyk