MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W KOBYŁCE

  • 7 stycznia 2011

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kobyłce

KOBYŁKA UL. WOŁOMIŃSKA 1
tel. (22) 101 – 28 – 50

1) ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015r. poz. 1286);
2) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r. poz. 1390);
3) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2015r. poz. 875);
4) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na dany rok.

Skład MKRPA:

1) Ewa Kalinowska – przewodnicząca komisji;
2) Marta Głębicka – sekretarz komisji;
3) Jolanta Marzanna Skrzypkowska – członek komisji;
4) Joanna Nowakowska – członek komisji;
5) Zbigniew Ostrowski – członek komisji;

Komisja spotyka się w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca od godz. 16:00 w starym budynku Urzędu Miasta przy ul. Wołomińskiej 1 w Kobyłce.

 

DYŻURY PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH

DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM I ICH RODZIN

Czynny w poniedziałki w godz. 17:00 – 20:00 

DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY I ICH RODZIN

Czynny w czwartki w godz. 17:00 – 19:30

Porady i wszelka pomoc udzielana w powyższych placówkach jest bezpłatna.

 

Świetlica Środowiskowa Nr 1 mieści się przy ul. Ks. Marmo 20 w Kobyłce. Czynna od poniedziałku do piątku w godz. 15:30-18:30.

Świetlica Środowiskowa Nr 2 mieści się przy ul. Królewskiej 15 w Kobyłce. Czynna od poniedziałku do piątku w godz. 15:00-18:00.

 
 
 
 

 

 

Tagi (kategorie):