OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

  • 10 January 2011
  • Damian

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobyłce
ul. Żymirskiego 2, 05-230 Kobyłka,
Kierownik: Urszula Stankiewicz
Tel: 22 763-42-72, 22 763-42-63
Fax: (22) 763-42-73 
Strona: www.opskobylka.pl