Opiniujemy projekty na Plac 15 Sierpnia

  • 11 stycznia 2018

W grudniu poznaliśmy cztery koncepcje zagospodarowania Placu 15 Sierpnia w Kobyłce. Projekty stanowią wynik działań projektowo-konsultacyjnych, wykonanych przez cztery zespoły projektantów, w ramach warsztatów urbanistyczno-architektonicznych, prowadzonych przez Fundację Architektów Seniorów ARCH 50+, na zlecenie Urzędu Miasta Kobyłka.

Warsztaty urbanistyczno-architektoniczne prowadzi interdyscyplinarny zespół ekspertów, złożony ze specjalistów z zakresu urbanistyki, architektury, architektury krajobrazu, a także drogownictwa i infrastruktury, w składzie arch. Grzegorz Buczek, arch. Krzysztof Pasternak, arch. kraj. Katarzyna Łowicka i Jan Jakiel. Do udziału w warsztacie zaproszono architektów, którzy sformowali cztery zespoły projektowe. Eksperci i projektanci spotykają się na robocze sesje projektowe, podczas których dyskutują nad koncepcjami zagospodarowania placu.

Do dyskusji zostali włączeniu również mieszkańcy Kobyłki, których opinie poznawano podczas terenowych badań ankietowych oraz warsztatów z mieszkańcami. 17 listopada w Urzędzie Miasta Kobyłka zorganizowano warsztat konsultacyjno-projektowy, na którym projektanci zbierali informacje na temat potrzeb i oczekiwań użytkowników placu, a także wysłuchali opinii na temat wstępnych koncepcji zagospodarowania placu. Warsztat był poprzedzony prezentacją roboczych wyników badań ankietowych, krótkim omówieniem przez ekspertów uwarunkowań planistycznych i przyrodniczych oraz czterema prezentacjami wstępnych koncepcji zagospodarowania placu. Przed warsztatem odbyło się też obywatelskie wysłuchanie publiczne.

W dniu 15 grudnia w Urzędzie Miasta Kobyłka projektanci zaprezentowali cztery koncepcje zagospodarowania placu 15 Sierpnia, następnie odbyła się publiczna dyskusja na temat wizji zagospodarowania placu. Prace architektów w formie makiet zostały zaprezentowane od 15 grudnia do końca 2017 roku w Urzędzie Miasta Kobyłka.

Na otwartych spotkaniach 17 listopada i 15 grudnia każdy mógł zgłosić własną propozycję i pomysł.

Wszyscy zainteresowani przyszłością placu mogą zgłaszać uwagi i opinie odnoszące się do zaprezentowanych koncepcji, w formie pisemnej na adres: plac15sierpnia@kobylka.pl 

Na Państwa opinie czekamy do 21 stycznia (niedziela) 2018 roku.

Obecnie zespół ekspertów analizuje opracowane koncepcje, zgłoszone opinie i uwagi. Do końca stycznia eksperci mają czas na sformułowanie wniosków planistycznych oraz zaleceń dla przyszłych projektów realizacyjnych dotyczących Placu 15 Sierpnia.

Kategorie: 
Data wydarzenia: 
wtorek, 9 Styczeń, 2018 - 15:30