Tablica ogłoszeń

 • 9 marca 2017
 • Obwieszczenie:
  Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego w sprawie wszczęcia na wniosek Burmistrza Miasta Kobyłka złożony w dniu 19 stycznia 2017 r., zmieniony pismem złożonym w dniu 20 marca 2017 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.4.2017 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: "Rozbudowie ulicy Nadarzyn w Kobylce, polegającej na budowie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego na odcinku od początku terenu zabudowanego na wysokości lasu do ul. Sikorskiego" (tutaj).
 • Ogłoszenie:
  Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Wołominie z dnia 13.03.2017 r. w sprawie postępowania o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Kobyłce przy ul. Krechowieckiej, stanowiącej działki o numerze ewidencyjnym 190/2, 191, 192, z obrębu 0028, 28 o łącznej powierzchni 0,1023 ha, dla której prowadzony jest zbiór dokumentów numer 3471 (tutaj).
 • Obwieszczenie:
  Obwieszczenia z dnia 10.03.2017 o terminie opisu i oszacowania nieruchomości wieczystego użytkowania (tutaj).
 • Ogłoszenie:
  Ogłoszenie z dnia 14.03.2017 o wyniku rokowań na sprzedaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącą działkę ewidencyjną nr 168/4 (tutaj).
 • Ogłoszenie:
  Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Wołominie z dn. 7.03.2017 dotyczące ustanowienia kuratora do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Wołominie Grzegorza Samsela w sprawie powództwa Moniki Samsel (tutaj).
 • Ogłoszenie:
  Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Wołominie w sprawie ustanowienia pracownika Sądu Rejonowego w Wołominie, kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Roberta Piechockiego (tutaj).
 • Ogłoszenie:
  Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Wołominie w sprawie postępowania z wniosku Gminy Kobyłki o zasiedzenie nieruchomości położonych w Kobyłce (tutaj).
 • Ogłoszenie:
  Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Wołominie w sprawie postępowania o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Kobyłce przy ul. Lipowej, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 464 (tutaj).
 • Obwieszczenie:
  Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wołominie z dn. 13.02.2017 dotyczące drugiegio terminu licytacji nieruchomości gruntowej w Kobyłce przy ul. Leśnej 2A (tutaj).
Data wydarzenia: 
czwartek, 9 Marzec, 2017 - 10:15