Tablica ogłoszeń

 • 9 marca 2017
 • Obwieszczenie:
  Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW WA1W/00031159/7 (tutaj)
 • Obwieszczenie:
  Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW WA1W/00017305/2 (tutaj)
 • Ogłoszenie:
  Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Południe, VII wydziału Cywilnego pod sygnaturą VII Ns 234/17 z dnia 22.11.2017r. (tutaj)
 • Obwieszczenie:
  Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 12 września 2017 roku dla Burmistrza Wołomina zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "zadanie nr 1 pn.: "Budowa ul. Zielonej w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 634 do skrzyżowania z ul. Legionów oraz rozbudowa ul. Legionów w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Zieloną do skrzyżowania z ul. Wołomińską wraz z budową skrzyżowania", oraz "zadanie nr 2 pn.: "Budowa ul. Zielonej w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Kruczą oraz budowa ul. Granicznej w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Kruczą do skrzyżowania z ul. Cichą i ul. Marszałkowską wraz z budową skrzyżowania"." (tutaj)
 • Obwieszczenie:
  Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek Burmistrza Wołomina, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Tomasza Kowieszko, złożony w dniu 27 lipca 2017 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.43.2017 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: zadanie nr 1 pn.: „Budowa ul. Zielonej w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 634 do skrzyżowania z ul. Legionów oraz rozbudowa ul. Legionów w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Zieloną do skrzyżowania z ul. Wołomińską wraz z budową skrzyżowania” oraz zadanie nr 2 pn.: „Budowa ul. Zielonej w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Kruczą oraz budowa ul. Granicznej w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Kruczą do skrzyżowania z ul. Cichą i ul. Marszałkowską wraz z budową skrzyżowania”. (tutaj)
 • Ogłoszenie:
  Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Wołominie o sygn. akt I Ns 481/15 z dnia 5 lipca 2017 roku w sprawie postępowania o uznanie za zmarłego Zdzisława Tadeusza Dziewulskiego (tutaj).
 • Obwieszczenie:
  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 4 lipca 2017 roku w sprawie postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka" (tutaj).
 • Obwieszczenie:
  Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wołominie z dnia 29 czerwca 2017 roku o terminie opisu i oszacowania nieruchomości położonej w Kobyłce przy ul. Parkowej 2C (tutaj).
 • Ogłoszenie:
  Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Pólnoc w Warszawie z dnia 27 czerwca 2017 roku o sygnaturze akt V RC 936/16 (tutaj).
 • Ogłoszenie:
  Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Pólnoc w Warszawie z dnia 26 czerwca 2017 roku o sygnaturze akt III C 858/17 (tutaj).
 • Ogłoszenie:
  Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Wołominie z dnia 24 maja 2017 roku o sygnaturze akt III Nsm 624/16 (tutaj).
 • Ogłoszenie:
  Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Południe, VII wydziału Cywilnego pod sygnaturą VII Ns 234/17 w sprawie postępowania z wniosku Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty pieniężnej (tutaj).
 • Obwieszczenie:
  Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego dotyczące inwestycji drogowej polegającej na: „Rozbudowa drogi powiatowej ulicy Dworkowej od dz. nr ew. 75/1 obręb 0009 Kobyłka do skrzyżowania ulic Mareckiej i Szerokiej (wraz ze skrzyżowaniem)”. (tutaj)
 • Ogłoszenie:
  Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Wołominie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygn. I Ns 1349/16 o podział majątku dorobkowego z dnia 7.04.2017 roku (tutaj).
 • Obwieszczenie:
  Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego dotyczące inwestycji drogowej polegającej na: „Rozbudowie ulicy Nadarzyn w Kobylce, polegającej na budowie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego na odcinku od początku terenu zabudowanego na wysokości lasu do ul. Sikorskiego” (tutaj).
 • Obwieszczenie:
  Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wołominie dotyczące pierwszej licytacji nieruchomości nr KW WA1W/0000/2416/5 (tutaj).
 • Ogłoszenie:
  Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Wołominie dotyczące ustanowienia kuratora w sprawie o alimenty, sygn. akt III RC 508/16 (tutaj).
 • Zawiadomienie:
  Zawiadomienie Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miasta Kobyłka z dnia 4 kwietnia 2017 r., dotyczące spisu inwentaryzacyjnego mienia Skarbu Państwa przeznaczonego do komunalizacji (tutaj).
 • Obwieszczenie:
  Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek Zarządu Powiatu Wołomińskiego , reprezentowanego przez pełnomocnika P. Piotra Szydłowskiego, złożony w dniu 2 grudnia 2016 r., zmieniony pismem złożonym w dniu 8 lutego 2017r. oraz pismem złożonym w dniu 6 marca 2017r. postepowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.49.2016 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Rozbudowa drogi powiatowej ulicy Dworskiej od dz. nr ew. 75/1 obręb 0009 Kobyłka do skrzyżowania ulic Mareckiej i Szerokiej (wraz ze skrzyżowaniem)" (tutaj).
 • Obwieszczenie:
  Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego w sprawie wszczęcia na wniosek Burmistrza Miasta Kobyłka złożony w dniu 19 stycznia 2017 r., zmieniony pismem złożonym w dniu 20 marca 2017 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.4.2017 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: "Rozbudowie ulicy Nadarzyn w Kobylce, polegającej na budowie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego na odcinku od początku terenu zabudowanego na wysokości lasu do ul. Sikorskiego" (tutaj).
 • Ogłoszenie:
  Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Wołominie z dnia 13.03.2017 r. w sprawie postępowania o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Kobyłce przy ul. Krechowieckiej, stanowiącej działki o numerze ewidencyjnym 190/2, 191, 192, z obrębu 0028, 28 o łącznej powierzchni 0,1023 ha, dla której prowadzony jest zbiór dokumentów numer 3471 (tutaj).
 • Obwieszczenie:
  Obwieszczenia z dnia 10.03.2017 o terminie opisu i oszacowania nieruchomości wieczystego użytkowania (tutaj).
 • Ogłoszenie:
  Ogłoszenie z dnia 14.03.2017 o wyniku rokowań na sprzedaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącą działkę ewidencyjną nr 168/4 (tutaj).
 • Ogłoszenie:
  Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Wołominie z dn. 7.03.2017 dotyczące ustanowienia kuratora do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Wołominie Grzegorza Samsela w sprawie powództwa Moniki Samsel (tutaj).
 • Ogłoszenie:
  Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Wołominie w sprawie ustanowienia pracownika Sądu Rejonowego w Wołominie, kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Roberta Piechockiego (tutaj).
 • Ogłoszenie:
  Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Wołominie w sprawie postępowania z wniosku Gminy Kobyłki o zasiedzenie nieruchomości położonych w Kobyłce (tutaj).
 • Ogłoszenie:
  Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Wołominie w sprawie postępowania o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Kobyłce przy ul. Lipowej, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 464 (tutaj).
 • Obwieszczenie:
  Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wołominie z dn. 13.02.2017 dotyczące drugiegio terminu licytacji nieruchomości gruntowej w Kobyłce przy ul. Leśnej 2A (tutaj).
 • Zarządzenie:
  Informujemy, że Starosta Wołomiński rozpoczął procedurę powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Wołominie. Zgłoszeń mogą dokonywać działające na terenie powiatu wołomińskiego organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego. Treść ogłoszenia: Zarządzenie Nr 120.60.2017 Starosty Wołomińskiego z dnia 7 kwietnia 2017r.
   
Data wydarzenia: 
czwartek, 9 Marzec, 2017 - 10:15