infrastruktura

Na Hubala praca "wre"

  • 16 listopada 2017

Postępują prace drogowe na ulicy Mjr Hubala prowadzone przez Wykonawcę - firmę FAL-BRUK sp. z o.o. spółka komandytowa z Warszawy.  Wykonano większość infrastruktury podziemnej t.j. kanalizację sanitarną i deszczową oraz sieć wodociągową. Obecnie trwa etap budowy chodnika, dzięki wybudowaniu którego znacznie wzrośnie bezpieczeństwo pieszych. Prowadzone są również prace związane z przebudową linii średniego i niskiego napięcia.

Kontynuacja projektu budowy ścieżek rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

  • 10 maja 2017

W dniu dzisiejszym odbyło się Urzędzie Miasta Kobyłka kolejne spotkanie przedstawicieli 6 gmin tj. Wołomina, Ząbek, Marek, Zielonki, Radzymina i Kobyłki, podczas którego analizowano możliwości wspólnego aplikowania o środki unijne w ramach instrumentu ZIT na budowę kolejnych kilometrów ścieżek rowerowych w poszczególnych gminach.

Realizacja priorytetowych inwestycji drogowych w Kobyłce

  • 10 maja 2017

Kolejne ulice w Kobyłce zyskają nową asfaltową nawierzchnię. Wkrótce zostaną wykonane ulice: Prusa, Turowska (od ul. Nadarzyn do ul. Majdańskiej), oraz fragment ulicy Okrzei (od Bohaterów Ossowa do ul. Skorupki) i Radzymińskiej (odcinek od ulicy Kazimierza Wielkiego do cmentarza parafialnego).

Rozpoczyna się budowa strategicznego łącznika pomiędzy Zielonką a Kobyłką

  • 9 maja 2017
Celem poprawy komunikacji pomiędzy Kobyłką a sąsiednią Zielonką zostanie wybudowany strategiczny odcinek łączący ulice mjr Hubala i Ossowską w Zielonce. Jest to szczególnie istotna inwestycja gdyż spowoduje rozładowanie ruchu samochodowego z drogi wojewódzkiej nr 634 i mieszkańcy miasta do stolicy będą przemieszczać się przez zielonkowski tunel. Skróci to zdecydowanie czas dojazdu do pracy, zaś w niedalekiej przyszłości będzie stanowić główną drogę dojazdową do trasy S8.