inwestycje

Na Hubala praca "wre"

  • 16 listopada 2017

Postępują prace drogowe na ulicy Mjr Hubala prowadzone przez Wykonawcę - firmę FAL-BRUK sp. z o.o. spółka komandytowa z Warszawy.  Wykonano większość infrastruktury podziemnej t.j. kanalizację sanitarną i deszczową oraz sieć wodociągową. Obecnie trwa etap budowy chodnika, dzięki wybudowaniu którego znacznie wzrośnie bezpieczeństwo pieszych. Prowadzone są również prace związane z przebudową linii średniego i niskiego napięcia.

Strony