Wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję 2016-2019

  • 19 grudnia 2017

Burmistrz Miasta Kobyłka informuje, że Wiceprezes Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie wystąpił do Rady Miasta Kobyłka o uzupełnienie listy ławników trwającej kadencji (2016 –2019) poprzez dokonanie wyborów dodatkowej liczby ławników niezbędnych do orzekania w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie.

W związku z powyższym zgodnie z art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2062), Rada Miasta Kobyłka dokona wyboru uzupełniającego ławników na kadencję 2016 –2019 do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie w liczbie 2 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Data wydarzenia: 
środa, 8 Listopad, 2017 - 15:30