XXXIV Sesja Rady Miasta Kobyłka

  • 6 kwietnia 2017

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz 25 ust. 5 Uchwały Nr VI/49/03 z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kobyłka (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2003 r. Nr 105, poz. 2597 z późn. zm.) zwołuję XXXIV sesję Rady Miasta Kobyłka w dniu 10 kwietnia 2017 roku (poniedziałek) o godz. 17.00 w siedzibie Urzędu Miasta w Kobyłce przy ul. Wołomińskiej 1.

Proponowany porządek XXXIV sesji Rady Miasta Kobyłka:

 

  1. Otwarcie XXXIV sesji Rady Miasta.
  2. Przyjęcie porządku obrad XXXIV sesji Rady Miasta.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Nadarzyn w Kobyłce.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2017-2031.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2017 rok.
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.
  7. Zamknięcie XXXIV sesji Rady Miasta.

 

 

         Przewodnicząca

     Rady Miasta Kobyłka

                                                                                                       Ewa Jaźwińska

 

Data wydarzenia: 
czwartek, 6 Kwiecień, 2017 - 21:00