XXXV Sesja Rady Miasta Kobyłka

 • 15 maja 2017

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) - zwołuję XXXV sesję Rady Miasta Kobyłka w dniu 22 maja 2017 roku (poniedziałek) o godz. 14.30 w siedzibie Urzędu Miasta w Kobyłce przy ul. Wołomińskiej 1.

Proponowany porządek obrad XXXV sesji Rady Miasta Kobyłka:

 1. Otwarcie XXXV sesji RM.
 2. Przyjęcie porządku obrad XXXV sesji RM.
 3. Zatwierdzenie protokołów z XXXIII i XXXIV sesji RM.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności między sesjami.
 6. Informacja z działalności OSiR „Wicher”.
 7. Informacja z działalności MKS Wicher oraz klubów sportowych działających przy ZSP.
 8. Sprawozdanie z działalności OPS, MOK oraz MBP za rok 2016.
 9. Sprawozdanie z działalności MKRPA za rok 2016.
 10. Informacja dotycząca przygotowań do „Dni Miasta Kobyłka”.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Burmistrza  Miasta Kobyłka w roku budżetowym 2017.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Wołomińskiego zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka  na lata 2017-2031.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2017 rok.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Kazimierza Wielkiego w Kobyłce.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych
  w Kobyłce w rejonie ul. Przyjacielskiej.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej
  w Kobyłce przy ul. Macieja Rataja.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVIII/185/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kobyłce.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXII/291/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto Kobyłka.
 21. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 22. Zamknięcie XXXV sesji Rady Miasta Kobyłka.

 

                 Wiceprzewodnicząca

                 Rady Miasta Kobyłka

 

                                                                                                                     Hanna Łach

Data wydarzenia: 
poniedziałek, 15 Maj, 2017 - 15:00