Zawieszenie działalności prowadzonej na podstawie Licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

  • 14 sierpnia 2008
Tytuł procedury:
Zawieszenie działalności prowadzonej na podstawie Licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013r. poz. 1414 z późn. zm.).

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego
Ewidencja Działalności Gospodarczej
ul. Wołomińska 1,
parter, pok. 2, stanowisko 1 i 2
Tel. 22 760 70 03 / 04

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek
2. Posiadana licencja (do zwrotu)

Załączniki:
Wniosek (wzór do pobrania)

Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego.

Sposób załatwienia sprawy:
Przyjęcie informacji o zawieszeniu działalności oraz posiadanej licencji.
Zwrot części opłaty za wydanie licencji.

Opłata:
Nie dotyczy.

Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy

Osoba prowadząca sprawę:
Barbara Borowska - Główny specjalista
Klaudia Kamieńska - Inspektor

Osoba odpowiedzialna:
Teresa Ziółkowska – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Tagi (kategorie):