2. Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Kobyłka, przeznaczonych do sprzedaży - rejon ul. Przyjacielskiej, dz. ew. nr 13/2, 14, 15/5, 16/4, 18/9 i 20/2, obręb 02.