Kanalizacja w ostatnim roku prac budowlanych

 • 16 stycznia 2009
Rozpoczął się ostatni rok budowy sieci kanalizacyjnej w Kobyłce. Wykonanie projektu przekroczyło 60%. W północnej i centralnej części miasta wkrótce sieć zostanie uruchomiona. Próbnie uruchomione zostały już 3 pompownie na terenie osiedla Sosnówka i Antolek (P2, P13, P14). Niebawem przejęte zostaną kolejne pompownie na Piotrówku. Po uruchomieniu sieci możliwe będzie włączanie się właścicieli posesji do zrealizowanych odgałęzień zakończonych studzienką.

 

 

Dobra nowina dla mieszkańców Piotrówka. Co prawda zakładana w pierwotnym kształcie inwestycja w tej części miasta już została ukończona, jednak jeszcze w tym roku zostaną uzbrojone praktycznie wszystkie pominięte w koncepcji Funduszu Spójności ulice. Podobnie będzie z pominiętymi fragmentami ulic na granicy dzielnic Antolek i Zalasek (ul. Załuskiego, Żymirskiego, Pieniążka, Kościelna). Jest to wynik usilnych starań Urzędu Miasta w Kobyłce, aby jak największą liczbę posesji objąć projektem Funduszu Spójności. Stąd, gdy tylko pojawiła się taka możliwość, rozpoczęto doprojektowanie sieci dla ulic nieobjętych Projektem Grupowym.

 

W roku 2009 prace będą się odbywały w północno-zachodniej i południowo-zachodniej części miasta, na osiedlach: Mareta, Maciołki, Nadarzyn, Turów i Kobylak. Silny mróz na krótki czas wstrzymał prace i finalizację inwestycji w osiedlach Jędrzejek i Stefanówka, ale intensywne roboty budowlane zostaną wkrótce wznowione.

 

Zainteresowanie mieszkańców Kobyłki przyłączeniem do realizowanych sieci jest olbrzymie. Wskazana w projekcie unijnym liczba przyłączy 2000 sztuk okazuje się mocno niedoszacowana. Z aktualnych obliczeń wynika, że liczba gospodarstw do podłączenia to ponad 4000. Dlatego nie wszyscy zainteresowani będą mogli podłączyć się do sieci w tym i następnym roku. Ważna dla tych osób jest jednak informacja, że z zakończeniem realizacji projektu Funduszu Spójności Urząd Miasta nie przerwie realizacji budowy sieci kanalizacji w mieście. Ci, których inwestycja unijna nie obejmie, będą podłączani w latach kolejnych. Wszystkie przyłącza kanalizacyjne będą sukcesywnie realizowane, a zasady budowy nie ulegną zmianie, tzn. gmina będzie finansować budowę przyłącza wraz ze studzienką na prywatnej posesji.

W części miasta, gdzie instalacja została przygotowana do rozruchu, mieszkańcy mogli znaleźć w swoich skrzynkach pocztowych formularz ankiety. Za jej pośrednictwem Urząd pytał o ocenę zarządzania inwestycją, o błędy pozostawione przez brygady na przyległych do nieruchomości ulicach, chodnikach itp., ale także o inne potrzeby inwestycyjne jakie odczuwają mieszkańcy miasta. W ten sposób Urząd Miasta monitoruje przebieg inwestycji i oczekiwania mieszkańców, w myśl zasady „co dwie głowy, to nie jedna”.

Trochę statystyki:

 • Od rozpoczęcia pierwszych prac minęło: 16 miesięcy.

 • Do zakończenia prac w Kobyłce pozostało: 12 miesięcy.

 • Do zakończenia prac i rozliczeń w ramach Projektu Grupowego w Wołominie i Kobyłce pozostało: niespełna 2 lata.

 • Wykonanie systemu kanalizacji sanitarnej w Kobyłce:

- zaawansowanie: 62,11%

- budowa przewodów grawitacyjnych – 52,5 km (61,91%)

 • Wykonanie odgałęzień ze studzienkami na posesjach – 1846 (92,30%).

INFORMACJE O PROJEKCIE

www.wolomin-kobylka.pl

INFORMACJI O PROJEKCIE UDZIELA:

Lech Kotkowski – Kierownik Podmiotu Odpowiedzialnego za Koordynację

Socotec Polska Sp. z o.o. - Warszawa, Aleje Jerozolimskie 94

Tel. +48 22 313 14 66, e-mail: pok@socotec.pl

Tagi (kategorie): 

Rozstrzygnięcie konkursu

 • 15 stycznia 2009
W dniu 12.01.2009 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kobyłce odbyło się uroczyste rozdanie nagród w konkursie na „Najpiękniejszą kartkę świąteczną”. Uroczystość uświetnili swą obecnością burmistrz miasta Pan Robert Roguski, przewodniczący Rady Miasta Pan Ryszard Nowak oraz Pani Hanna Łach. W konkursie wzięło udział 56 osób.

 

 

 

 

 

Tagi (kategorie): 

Koło wędkarskie

 • 15 stycznia 2009
W Kobyłce niebawem rozpocznie działalność Koło Polskiego Związku Wędkarskiego. Grupa Inicjatorów powołania Koła informuje o Walnym Zgromadzeniu Założycielskim, które odbędzie się 1 lutego br.

OKRĘG MAZOWIECKI
POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO
K O Ł O   w   K O B Y Ł C E

Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

W dniu 1 lutego 2009 r. o godz. 11 (w pierwszym terminie), o godz. 11.30 (w drugim terminie) odbędzie się w Miejskim Ośrodku Kultury w Kobyłce przy ul. Jana Pawła IInr 22 z udziałem członków Zarządu Okręgu Mazowieckiego w Warszawie i władz Miasta Kobyłka Walne Zgromadzenie Założycielskie Koła z następującym porządkiem obrad:

1. Informacja Grupy Inicjatorów powołania Koła PZW w Kobyłce
2. Wystąpienie przedstawiciela Zarządu Okręgu Mazowieckiego w Warszawie
3. Wybory władz Koła: Prezesa, Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
4. Omówienie i przyjęcie planu pracy oraz preliminarza budżetowego Koła na rok 2009
5. Dyskusja
6. Przyjęcie uchwał i wniosków.

Podając powyższe do wiadomości, serdecznie prosimy członków
i sympatyków PZW o wzięcie udziału w Zgromadzeniu!

Grupa Inicjatorów
powołania Koła PZW
w Kobyłce

Tagi (kategorie): 

34 tysiące z Kobyłki

 • 12 stycznia 2009
17 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Kobyłce powiększył konto Fundacji WOŚP o 34 128, 36 zł. To kwota jeszcze większa niż w latach ubiegłych. W tym roku na ulicach Kobyłki pieniądze na rzecz dzieci zbierało 90 wolontariuszy, którzy uzbierali przeszło 31 tysięcy zł. W Miejskim Ośrodku Kultury odbywały się natomiast występy oraz licytacje. Licytację prowadziła tancerka Anna Głogowska. Pod młotek trafiły gadżety Wielkiej Orkiestry: kubki, koszulki, kalendarze, a także gadżety wykonane przez dzieci z Kobyłki w ramach Fabryki Pomysłów prowadzonej przez  Elżbietę Zdrodowską.

Na scenie MOK wystąpiła powstała niedawno Miejska Orkiestra Dęta pod batutą Sławomira Łagockiego, młodzież z Klubu Tanecznego BRAWURA, tancerze ze Studia Tańca Anny Głogowskiej i Marcina Wrzesińskiego oraz Zespół Chłopaki ze Starej Paki i wreszcie zespoły rockowe Killing Silence, Fuzle i formacje bluesowe.

O północy na antenie TVP 2 reprezentacja z Kobyłki osobiście przekazała Jurkowi Owsiakowi informacje o zebranych w Kobyłce funduszach.

Wszystkie firmy i Zespoły zaangażowały się w Akcję zupełnie bezinteresownie i nieodpłatnie.

 

Tagi (kategorie): 

Złote gody

 • 12 stycznia 2009
 W piątek 9 stycznia 16 par małżeńskich świętowało wspólnie jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Uroczystość zorganizował Urząd Miasta. Z rąk burmistrza Roberta Roguskiego   Jubilaci otrzymali medale okolicznościowe od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Medale wręczono:
Cecylii i Czesławowi Bąk,
Mariannie i Ryszardowi Bonisławskim,
Franciszce i Eugeniuszowi Dąbrowskim,
Joannie i Marianowi Gałązka,
Henryce i Janowi Grądzkim,
Józefie i Romanowi Harasimiak,
Romanie i Henrykowi Jasińskim,
Barbarze i Janowi Lewandowskim,
Zofii i Kazimierzowi Lipskim,
Marii i Kazimierzowi Sadowskim,
Tekli i Henrykowi Siech,
Mariannie i Władysławowi Skoczeń,
Irenie i Aleksandrowi Staszak,
Janinie i Marianowi Świerczewskim,
Wacławie i Zdzisławowi Wyszomierskim,
Celinie i Tadeuszowi Gaś.

- Nie sztuką jest pokochać, sztuką jest wytrwać. Jeśli ktoś wytrwał pół wieku w małżeństwie i nie uległ pokusie łatwych rozwiązań, dokonał wielkiej sztuki. Zgromadził prawdziwy skarbiec czynów wielkich i małych. Codziennej trosce o dom i chleb, o dobre wychowanie i wykształcenie dzieci, o sprawiedliwość i uczciwość w życiu publicznym, oddaliście Państwo swoje najlepsze lata. Dziś dziękując wam za to, wyrażam swój podziw i uznanie, i życzę jak najlepszego zdrowia, pogody ducha oraz życzliwej opieki najbliższych na wiele następnych lat – życzyła gościom Eliza Zbyszyńska, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

Po części oficjalnej przedstawiciele władz miasta oraz rodziny jubilatów wzniosły toast i zaśpiewały „Sto lat”. Potem już uczestnicy uroczystości bawili się przy muzyce warszawskiej w wykonaniu „Chłopaków ze Starej Paki”.

 

 

Tagi (kategorie): 

Działalność charytatywna "Trójki"

 • 9 stycznia 2009
W okresie przedświątecznym uczniowie ZSP nr 3 zaangażowali się w działalność charytatywną. Uczestniczyli w dwóch wspaniałych akcjach. Pierwszą z nich była zbiórka na fundusz stypendialny dla zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin, organizowana co roku przez Fundację DZIEŁO NOWEGO TYSIĄCLECIA w ramach Dnia Papieskiego. W imieniu stypendystów szkoła otrzymała podziękowanie Zarządu Fundacji za zaangażowanie sił i serca.

Dzięki darczyńcom i osobom zaangażowanym w tym roku szkolnym Fundacja ma możliwość wypłacania 2000 stypendiów uczniom gimnazjów i liceów w całej Polsce. Jest to dla organizacji sposób przekładania papieskiego nauczania na konkret życia. W ten sam sposób uczniowie z Kobyłki chcą realizować przesłanie patrona swojej szkoły.

Sześciolatki z „Trójki” wzięły zaś udział w akcji pd nazwą „Choinki nadziei”, a w jej ramach odwiedziły Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie z repertuarem artystycznym oraz żywą choinką, którą ubierały wspólnie z mieszkańcami Domu.

 

 

Ogólnopolską Akcję organizowała po raz czwarty Fundacja Ekologiczna ARKA wraz z Lasami Państwowych i szkołami. Patronuje jej Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanta Fedak oraz Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Marian Pigan. Akcję wsparł także Marszałek Sejmu RP Bronisław Komorowski oraz Minister Środowiska Maciej Nowicki. Akcja przybiera każdego roku bardzo dużą skalę. W 2007 r. została zorganizowana w ponad 200 domach pomocy społecznej, a uczestniczyło w niej ponad 10 tysięcy pensjonariuszy. W całym kraju w akcję było zaangażowanych ponad 5 tysięcy młodzieży szkolnej. Entuzjazm szkół w kolejnych latach nie ustaje.

Spotkanie w DPS pięknie relacjonują sami uczniowie:

Święta – chwile pełne wzruszeń i radości
To znowu my! Sześciolatki z ZSP nr 3 im. Karola Wojtyły w Kobyłce meldujemy wykonanie zadania! 12 grudnia odwiedziliśmy naszych przyjaciół z Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie. Naszą wizytę rozpoczęliśmy od wspomnień. Pensjonariusze i pracownicy ośrodka doskonale pamiętali nasze wcześniejsze spotkania. Po zakończeniu części oficjalnej uroczystości razem z mieszkańcami domu opieki zawiesiliśmy aniołki przyjaźni na choince nadziei. To piękne drzewko otrzymaliśmy w prezencie od Centrum Ogrodniczego „Kalisiak”.
W naszych dziecięcych serduszkach zagościła wielka radość, że poprzez udział w akcji Choinki nadziei uświadomiliśmy innym potrzebę pamiętania o ludziach starszych, samotnych i chorych. Każdy z nas potrzebuje odrobinę ciepła i nadziei. W tym roku mieliśmy okazję przekonać się, że nie tylko my, dzieci możemy dostarczyć radość innym.

Oprócz podziękowań za odwiedziny, od naszych przyjaciół usłyszeliśmy piękne życzenia, wiele mądrych rad i opowieści, bo przecież: Kto ci opowie o dawnych latach? Tych lat naoczny świadek. Jak kraj nasz rośnie, jak ludzie rosną, opowie Ci – Twój dziadek! (W. Chotomska, Kwiaty dla dziadka).

Dzieci z grup „0” Zespołu Szkół Publicznych nr 3 im. Karola Wojtyły w Kobyłce.

 

 

 

 

 

Marta Ludwiniak, Katarzyna Chojnacka, Agnieszka Weber, ZSP nr 3.

Tagi (kategorie): 

Trzy chóry na Trzech Króli

 • 8 stycznia 2009
Śpiew Chóralny rozbrzmiał w Święto Trzech Króli w Kościele pw. Św. Trójcy w Kobyłce. Po raz siódmy odbył się tego dnia „Koncert Trzech Chórów”. Wystąpiły chóry: CANTUS CORDIS z Wołomina pod dyrekcją Władysława Chanasa, SCHOLA FAUSTYNKI z Helenowa pod dyrekcją Iwony Kalickiej, CANTANTI z Kobyłki pod dyrekcją Aliny Stefaniak.

 Studium Chóralistyki Dziecięcej przy prywatnej szkole muzycznej im. Witolda Lutosławskiego tworzyło oprawę mszy Świętej przed koncertem.

Więcej zdjęc na mok.robi.to

Tagi (kategorie): 

Aukcja na rzecz Wielkiej Orkiestry

 • 7 stycznia 2009
Starosta Wołomiński przekazał na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy obraz olejny przedstawiający Kościół Św. Trójcy w Kobyłce. Obraz można kupić poprzez internetowy serwis aukcyjny Allegro.
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra 11 stycznia 2009 roku już po raz XVII. Do tego rocznej zbiórki pieniędzy postanowił przyłączyć się Starosta Wołomiński Maciej Urmanowski. Przekazał na rzecz WOŚP obraz olejny przedstawiający powiatowy zabytek Kościół Św.Trójcy w Kobyłce. Obraz można kupić poprzez internetową giełdę Allegro.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to fundacja charytatywna, której podstawowym celem jest działalność w zakresie ochrony zdrowia polegająca na ratowaniu życia chorych osób, w szczególności dzieci oraz działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia.

Najbardziej znaną formą działalności fundacji jest coroczna, ogólnopolska impreza rozrywkowo-medialna o charakterze charytatywnym, nazywana Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku akcja odbywa się już po raz XVII, a zebrane środki pieniężne zostaną przekazane na rzecz wczesnego wykrywania nowotworów u dzieci.

Na terenie powiatu wołomińskiego od wielu lat organizowane są kwesty na rzecz WOŚP. W wielu miejscowościach odbywają się również koncerty i licytacje. W tym roku Starosta Wołomiński Maciej Urmanowski postanowił w szczególny sposób przyłączyć się do świątecznej zbiórki. Przekazał na rzecz WOŚP obraz olejny przedstawiający Kościół Św. Trójcy w Kobyłce. Jest to prezent, który otrzymał od malarzy biorących udział w zeszłorocznym plenerze w Jadowie.

Obraz można licytować na internetowym serwisie aukcyjnym Allegro. Aukcja potrwa do 12 stycznia. Zwycięzca będzie mógł odebrać obraz osobiście z rąk Starosty w siedzibie urzędu.

Link do aukcji

Tagi (kategorie): 

Świąteczna wizyta

 • 7 stycznia 2009
W czasie Świąt Bożego Narodzenia gościliśmy w mieście delegację z Ukrainy, a konkretnie gości z zaprzyjaźnionego miasta Szumsk. Kobyłkę odwiedzili samorządowcy – Mer Miasta Volodymyr Pletiuk z małżonką oraz tamtejszy chór miejski.

W ubiegłym roku nasz chór Cantanti oraz zespół Zgrana Paka koncertowali na Ukrainie i tam nawiązali znajomość z szumskim chórem. Chórzyści w czasie Wigilii gościli w domach naszych chórzystów i innych mieszkańców. To spotkanie wszyscy wspominają ciepło. Goście zobaczyli jak wygląda polska Wigilia a nasi mieszkańcy słuchali relacji o tym, jak świętuje się na Ukrainie. Niejedna kolacja wigilijna była szczególnie rozśpiewana, bo przecież spotkali się wielbiciele muzyki i śpiewu.

Chór z Szumska ubogacił swoim udziałem Pasterkę w kościele p.w. Św. Kazimierza Królewicza.

W czasie spotkania powitalnego, które odbyło się w wigilijne popołudnie w Ośrodku Kultury spotkali się samorządowcy – burmistrz i mer. Wymienili upominki i rozmawiali o dalszej współpracy miast.

Tagi (kategorie): 

Koncert kolęd i pastorałek "po góralsku"

 • 5 stycznia 2009
Nowy rok zainaugurował w Kobyłce koncert kolęd i pastorałek „po góralsku”. Usłyszeliśmy braci Golców i ich dziesięcioosobowy zespół. Widownia koncertu była tak liczna, że nie wszyscy zmieścili się w świątyni i zmuszeni byli oglądać widowisko na ekranie na zewnątrz.

Było to jednak udogodnienie, z którego mogli skorzystać tylko najwytrwalsi fani Golców. Mroźna temperatura była bezlitosna.
Natomiast już za drzwiami kościoła atmosfera była gorąca. Góralska aranżacja kolęd i akompaniament trąbek, gitar, skrzypiec i perkusji rozgrzały publiczność.

Golec uOrkiestra nagrodzona została gromkimi brawami. Burmistrz miasta w imieniu Kobyłczan zaprosił zespół do kolejnej wizyty w Kobyłce, co publiczność potwierdziła oklaskami.

 

Więcej zdjęć w galerii

Tagi (kategorie): 

Strony