Pozyskaliśmy środki na zajęcia pozalekcyjne

  • 3 listopada 2008
Miasto Kobyłka pozyskało 221 660 zł dodatkowych środków na zajęcia pozalekcyjne dla najmłodszych dzieci. Udało się to dzięki przystąpieniu Urzędu Miasta oraz jednego ze stowarzyszeń do Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”.

 

W ramach programu jednostki samorządu oraz organizacje pozarządowe mogły ubiegać się o środki na zajęcia pozalekcyjne, kierowane w szczególności do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczących się w klasach I-III. W konkursie przeprowadzonym na Mazowszu piętnaście wniosków Kobyłki spotkało się z akceptacją Komisji Konkursowej. Łączna wysokość uzyskanych środków to  208 300 zł. Komisja zaakceptowała również wniosek naszego Stowarzyszenia „Trójka”, na kwotę 13 360 zł.

Tagi (kategorie): 

W Kobyłce bez podwyżek

  • 3 listopada 2008
Realizując ubiegłoroczne zapewnienia Rada Miejska w Kobyłce na wniosek Burmistrza Miasta podjęła na ostatniej sesji uchwały o nie podnoszeniu stawek podatkowych w roku 2009. W jednym przypadku nastąpiła nawet obniżka (podatek od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności handlowej  - z 18,00 zł w roku 2008 na  17,00 zł).

 

Na niezmienionym poziomie pozostały stawki podatku od: nieruchomości (budynki mieszkalne - 0,55 zł/m2, grunty – 0,32 zł/m2; a w przypadku prowadzonej działalności gospodarczej: budynki - 17,00 zł/m2, grunty – 0,60 zł), a także podatek od środków transportowych.

W tej samej wysokości co w roku 2008 przyjęta została opłata od posiadania psów (10,00 zł za psa oznakowanego mikroczipem lub tatuażem; 30,00 zł za psa nie oznakowanego) i opłata targowa.

Władze Kobyłki realizują w ten sposób zapowiedzi o wprowadzeniu przewidywalnej polityki podatkowej. Utrzymano stawki  pomimo realizacji projektu budowy kanalizacji, który pochłania ogromne środki i nie pozostaje bez wpływu na budżet Miasta.

Tagi (kategorie): 

Powstanie kościuszkowskie w Kobyłce

  • 28 października 2008
Regimenty w strojach z epoki Powstania Kościuszkowskiego, wystrzały z armat, płonące zabudowania, walki kawalerii i piechoty – wszystko to mogliśmy oglądać w Kobyłce w niedzielę 26 października. Widowiskowa rekonstrukcja jest formą upamiętnienia wydarzeń, które miały tu miejsce w 1794 r. Doszło wówczas do ostatniego starcia broniących Warszawę oddziałów z Rosjanami.
 
Oddziały polskie – część tzw. Korpusu litewskiego - stoczyły tu przedostatnią wielką bitwę Powstania Kościuszkowskiego. Po niej nastąpiła rzeź Pragi. Bój rozegrał się na obszarze od kościoła Św. Trójcy i cmentarza parafialnego, poprzez dzisiejsze dzielnice Mareta i Maciołki, aż po wydmy leśne w Zielonce. Zatem akcja rekonstrukcji, która od dwóch lat odbywa się na Placu 15 sierpnia, rozgrywa się w rzeczywistym miejscu historycznych wydarzeń.

Po bitwie miejscowa ludność pochowała 450 poległych naszych żołnierzy na uroczysku zwanym Kąpiel w Kobyłce, usypując kurhan, który przetrwał do 1830 roku. W 1881 r. uroczysko włączono w granice cmentarza. W 200 rocznicę wybuchu powstania kościuszkowskiego parafianie ufundowali granitową tablicę – epitafium dla upamiętnienia tego wydarzenia. Umieszczona została na ścianie kaplicy grobowej Matuszewskich. Tu co roku składamy wieńce oddając hołd obrońcom Ojczyzny.

Jednak warto przypomnieć, że październikowa bitwa to nie jedyne wydarzenie w Kobyłce w ramach powstania. W kwietniu 1794 roku, w dniu kiedy rozpoczęło się powstanie w Warszawie, mieszkańcy Kobyłki samorzutnie wystąpili przeciw zaborcom, ponosząc wielkie ofiary.

/Czytaj więcej: zakładka „o mieście” - „historia”/ .

Fotorepotraż w galerii.  

 

Tagi (kategorie): 

Ruch drogowy podczas Wszystkich Świętych

  • 28 października 2008
Zbliża się 1 listopada i Święto Wszystkich Świętych. Urząd Miasta informuje, że w dniach 31.10.2009 i 01.11.2009 wokół cmentarza w Kobyłce wprowadzone zostaną zmiany organizacji ruchu drogowego. Na zabytkowy cmentarz każdego roku przyjeżdża wyjątkowo duża liczba odwiedzających. Dlatego na czas świąt w ulicach usytuowanych wokół cmentarza ruch jest organizowany inaczej. Poniżej mapa z informacją o oznakowaniu ulic w tych dniach. Warto się z nią zapoznać zanim wyruszymy odwiedzić groby bliskich.

Tagi (kategorie): 

Paweł Pietrak i Bogusław Waszczuk mistrzami Polski

  • 27 października 2008

    W zakończonych w minioną niedzielę w Nasielsku mistrzostwach Polski juniorek i juniorów w wyciskaniu sztangi leżąc startowało czerech zawodników MKS Wicher Kobyłka. Po raz pierwszy od czasu powołania sekcji kulturystyki i wyciskania leżąc w MKS Wicher nasi zawodnicy na jednych mistrzostwach Polski zdobyli tyle medali.

    Zawody, które stały na bardzo wysokim poziomie, przyniosły wiele nowych rekordów kraju, jednym z rekordzistów jest reprezentant MKS Wicher Kobyłka Bogusław Waszczuk,  zwycięzca wagi 90 kg. Zawodnicy – wychowankowie MKS Wicher Kobyłka zdobywając cztery medale osiągnęli największy sukces w osiemdziesięciu dwóch latach historii klubu. Na szczególną uwagę zasługuje wynik Bogusława Waszczuka, który wyciskając 205 kg ustanowił nowy rekord Polski juniorów do lat 20 w kategorii 90 kg. Wygrał on również w kategorii wiekowej do lat 23. 

Oto miejsca i wyniki naszych zawodników :

Juniorzy do lat 20:
Waszczuk Bogusław - kat.90,0 kg    -I m    -205,0 kg
Rekord polski juniorów do lat 20

Juniorzy do lat 23:
Kozłowski Artur - kat.67,5 kg    -III m     -145,0 kg
Pietrak Paweł - kat.82,5 kg    -I m  

-207,5 kg
Rosa Paweł - kat.82,5 kg -IX m -160,0 kg
Waszczuk Bogusław - kat.90,0 kg -I m -205,0 kg

W tym miejscu należy się wyjaśnienie umieszczenia Bogusława Waszczuka w dwóch kategoriach wiekowych, a więc regulamin mistrzostw stanowi, że w przypadku uzyskania przez juniora młodszego lepszego wyniku od juniorów starszych on jest zwycięzcą w grupie juniorów starszych.
 

 

  St.Bielewicz

 Fotorepotraż w galerii klubu sportowego.

 

Tagi (kategorie): 

Rocznica Bitwy pod Kobyłką 1794

  • 23 października 2008

               Burmistrz Miasta Kobyłka   

z

i Stowarzyszenie Miłośników 1 Pułku Ułanów Krechowieckich z Kobyłki

oraz Miejski Ośrodek Kultury

zapraszają w niedzielę 26 października 2008 na obchody rocznicy

              Bitwy pod Kobyłką 1794r.

             ostatniej przed rzezią Pragi

        bitwy Insurekcji Kościuszkowskiej

 

 

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:

Godz. 13.00 – Uroczysta msza święta w kościele pw. Świętej Trójcy w Kobyłce;

Godz14.00 – Przemarsz na Cmentarz Parafialny i złożenie kwiatów przy tablicy upamiętniającej Bitwę pod Kobyłką;

14.30 – Rekonstrukcja Bitwy na Placu 15 sierpnia w Kobyłce

 

WYSTĘPUJĄ:

- Stowarzyszenie Miłośników Kawalerii im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich z Kobyłki w barwach 1 Brygady Kawalerii Narodowej
- ARSENAŁ - Stowarzyszenie Regimentów i Pułków Altylerii Dawnej z Warszawy
- Pierwsze Polskie Rycerskie Stowarzyszenie Turniejowe LIGA BARONÓW
- 1 Regiment Piechoty Buławy Wielkiej Księstwa Litewskiego z Litwy
- Kileckie Bractwo Artyleryjskie
- Regiment Interferie N-52 z Kazunia (w roli Armii Pruskiej)
- Wileński Pułk Muszkieterów z Lidzbarka Warmińskiego (w roli Armii Rosyjskiej).

 

Tagi (kategorie): 

Nabór na wolne stanowisko

  • 23 października 2008

Urząd Miasta Kobyłka ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Stanowisko ds. oświaty, kultury, zdrowia, sportu i spraw społecznych w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych. Termin składania dokumentów aplikacyjnych: do 7 listopada 2008 r. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie BIP www.bip.kobylka.pl w zakładce PRACA - POSZUKUJEMY PRACOWNIKÓW oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta.

 

Tagi (kategorie): 

Sesja w październiku

  • 22 października 2008

Najbliższa, XXV, Sesja Rady Miejskiej w Kobyłce odbędzie się 30 października 2008 r. (czwartek) o godz. 16.00 w Urzędzie  Miasta.

     
Porządek XXV sesji Rady Miejskiej:

1.   Otwarcie  XXV  sesji  RM.
2.   Przyjęcie  porządku  XXV  sesji  RM.
3.   Zatwierdzenie  protokołu  z   XXIII i XXIV sesji  RM.
4.   Sprawozdanie  Przewodniczącego  Rady  z  działalności  między  sesjami.
5.   Sprawozdanie   Burmistrza  Miasta  z  działalności  między  sesjami.    
6.   Rozpatrzenie   projektu  uchwały   w  sprawie  zmian   w   budżecie   Miasta  Kobyłka  na  2008 rok.      
7.   Rozpatrzenie   projektu  uchwały  zmieniającej  uchwałę  Nr XVI/176/07 Rady  Miejskiej  w  Kobyłce z  dnia  19  grudnia  2007 r. w  sprawie  ustalenia  wydatków  na  pomoc  finansową  udzielaną  między  jednostkami  samorządu  terytorialnego na 2008 rok  (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r. Nr 36, poz. 1301, z późn. zm.)
8.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współdziałania z innymi gminami w zakresie wprowadzenia wspólnego biletu na komunikację zbiorową.  
9.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości  stawek podatku od nieruchomości na rok 2009.
10. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  zwolnień  w  podatku od nieruchomości  na rok 2009.
11. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku  od  środków transportowych  na rok 2009.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów w roku 2009.
13. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  określenia  stawek opłaty  targowej  na 2009 r. na terenie miasta Kobyłka.
14. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Miejskiego Samodzielnego Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Kobyłce.
15. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  sprzedaży  nieruchomości  położonej  w   Kobyłce  przy ul. Warszawskiej.
16. Działalność  Placówek  Oświatowych – Szkoły   Podstawowe i  Gimnazja  oraz  kierunki  działań  w zakresie  nauczania integracyjnego.
17. Czystość  i  porządek w  mieście – tereny nie zabudowane  w  tym  porolnicze , kierunki  działań  w zakresie zagospodarowania terenów stanowiących własność gminy oraz będących we władaniu  gminy.
18. Instytucje  pozamiejskie  działające  na rzecz  mieszkańców  miasta  Kobyłka.
19. Analiza przebiegu prac związanych z  budową sieci kanalizacyjnej w mieście.
20. Interpelacje,  wnioski  i  zapytania  radnych.
21. Zamknięcie   XXV  sesji  Rady   Miejskiej. 

Tagi (kategorie): 

Sprzątamy liście

  • 22 października 2008

 Wydział Infrastruktury Urzędu Miasta, wzorem lat ubiegłych, pomoże mieszkańcom pozbyć się liści z posesji. Pomoc adresowana jest do tych właścicieli posesji, którzy nie mają możliwości kompostowania. Worki z liśćmi będą odbierane 8 i 15 listopada.

Liście zgromadzone w specjalnych workach (maksymalnie 5 sztuk na posesję) i wystawione przed ogrodzeniem do godz. 8.00 danego dnia, będą odbierane przez firmę Flor-Jan.

Po worki można się zgłaszać do kancelarii Urzędu Miasta od dnia 30.10.2008r.

Liście będą odbierane w następujących terminach:

08.11.2009 r. w dzielnicach: Grabicz, Stefanówka, Nadarzyn, Kobylak, Turów, Jędrzejek, Maciołki.
15.11.2008 r. w dzielnicach: Sosnówka, Antolek, Piotrówek, Zalasek, Mareta, Kolonia Chór.

Tagi (kategorie): 

Strony