Sesja w październiku

  • 22 października 2008

Najbliższa, XXV, Sesja Rady Miejskiej w Kobyłce odbędzie się 30 października 2008 r. (czwartek) o godz. 16.00 w Urzędzie  Miasta.

     
Porządek XXV sesji Rady Miejskiej:

1.   Otwarcie  XXV  sesji  RM.
2.   Przyjęcie  porządku  XXV  sesji  RM.
3.   Zatwierdzenie  protokołu  z   XXIII i XXIV sesji  RM.
4.   Sprawozdanie  Przewodniczącego  Rady  z  działalności  między  sesjami.
5.   Sprawozdanie   Burmistrza  Miasta  z  działalności  między  sesjami.    
6.   Rozpatrzenie   projektu  uchwały   w  sprawie  zmian   w   budżecie   Miasta  Kobyłka  na  2008 rok.      
7.   Rozpatrzenie   projektu  uchwały  zmieniającej  uchwałę  Nr XVI/176/07 Rady  Miejskiej  w  Kobyłce z  dnia  19  grudnia  2007 r. w  sprawie  ustalenia  wydatków  na  pomoc  finansową  udzielaną  między  jednostkami  samorządu  terytorialnego na 2008 rok  (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r. Nr 36, poz. 1301, z późn. zm.)
8.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współdziałania z innymi gminami w zakresie wprowadzenia wspólnego biletu na komunikację zbiorową.  
9.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości  stawek podatku od nieruchomości na rok 2009.
10. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  zwolnień  w  podatku od nieruchomości  na rok 2009.
11. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku  od  środków transportowych  na rok 2009.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów w roku 2009.
13. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  określenia  stawek opłaty  targowej  na 2009 r. na terenie miasta Kobyłka.
14. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Miejskiego Samodzielnego Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Kobyłce.
15. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  sprzedaży  nieruchomości  położonej  w   Kobyłce  przy ul. Warszawskiej.
16. Działalność  Placówek  Oświatowych – Szkoły   Podstawowe i  Gimnazja  oraz  kierunki  działań  w zakresie  nauczania integracyjnego.
17. Czystość  i  porządek w  mieście – tereny nie zabudowane  w  tym  porolnicze , kierunki  działań  w zakresie zagospodarowania terenów stanowiących własność gminy oraz będących we władaniu  gminy.
18. Instytucje  pozamiejskie  działające  na rzecz  mieszkańców  miasta  Kobyłka.
19. Analiza przebiegu prac związanych z  budową sieci kanalizacyjnej w mieście.
20. Interpelacje,  wnioski  i  zapytania  radnych.
21. Zamknięcie   XXV  sesji  Rady   Miejskiej. 

Tagi (kategorie): 

Sprzątamy liście

  • 22 października 2008

 Wydział Infrastruktury Urzędu Miasta, wzorem lat ubiegłych, pomoże mieszkańcom pozbyć się liści z posesji. Pomoc adresowana jest do tych właścicieli posesji, którzy nie mają możliwości kompostowania. Worki z liśćmi będą odbierane 8 i 15 listopada.

Liście zgromadzone w specjalnych workach (maksymalnie 5 sztuk na posesję) i wystawione przed ogrodzeniem do godz. 8.00 danego dnia, będą odbierane przez firmę Flor-Jan.

Po worki można się zgłaszać do kancelarii Urzędu Miasta od dnia 30.10.2008r.

Liście będą odbierane w następujących terminach:

08.11.2009 r. w dzielnicach: Grabicz, Stefanówka, Nadarzyn, Kobylak, Turów, Jędrzejek, Maciołki.
15.11.2008 r. w dzielnicach: Sosnówka, Antolek, Piotrówek, Zalasek, Mareta, Kolonia Chór.

Tagi (kategorie): 

Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym zaprasza

  • 22 października 2008
Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym zaprasza wszystkie osoby z dolegliwościami związanymi z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu do skorzystania z BEZPŁATNYCH usług specjalistów w ramach projektu „Rozmawiam Dotykiem”.
Zainteresowanym oferujemy wszechstronną pomoc w poprawie jakości życia i funkcjonowania w społeczeństwie m.in. poprzez zajęcia z rehabilitacji, naukę metod komunikacji, naukę obsługi komputera, doradztwo w doborze pomocy optycznych i słuchowych oraz konsultacje w zakresie możliwości korzystania z różnorodnych programów pomocowych.

Dokładne informacje na temat świadczonych usług dostępne są pod numerem telefonu: 022 635 69 70 bądź na naszej stronie internetowej www.tpg.org.pl .

Wszelkie pytania i zgłoszenia prosimy również kierować na adres mailowy: rehabilitacja@tpg.org.pl

Działania współfinansowane ze środków FIO.

ZAPRASZAMY!!!

Tagi (kategorie): 

Ruch drogowy w czasie świąt 1-2 listopada

  • 20 października 2008

Zbliża się 1 listopada i Święto Wszystkich Świętych. Urząd Miasta informuje, że w dniach 31.10.2008 – 02.11.2008 wokół cmentarza w Kobyłce wprowadzone zostaną zmiany organizacji ruchu drogowego. Na zabytkowy cmentarz każdego roku przyjeżdża wyjątkowo duża liczba odwiedzających. Dlatego na czas świąt w ulicach usytuowanych wokół cmentarza ruch jest organizowany inaczej. Poniżej mapa z informacją o oznakowaniu ulic w tych dniach. Warto się z nią zapoznać zanim wyruszymy odwiedzić groby bliskich.

 

Tagi (kategorie): 

Koncert w 30. rocznicę pontyfikatu

  • 20 października 2008

W 30. rocznicę pontyfikatu papieża Polaka uroczyście zakończyliśmy rok Jana Pawła II w Kobyłce. W kościele Św. Trójcy 16 października odbył się koncert z udziałem solistów Filharmonii Narodowej, Anny Lisiewicz (wiolonczela) oraz Chóru Parafialno - Miejskiego “Cantanti” pod dyrekcją Aliny Stefaniak. Utwory instrumentalne i śpiew a także komentarze odczytane przez solistów były oprawą prezentacji multimedialnej o życiu papieża. Usłyszeliśmy opisy jego życia, a także fragmenty homilii.

 

Po poruszającym koncercie mieszkańcy miasta zatrzymali się pod pomnikiem Jana Pawła II. Tu  zapalili liczne lampiony i odmówili modlitwę o beatyfikację. Burmistrz miasta Robert Roguski w imieniu mieszkańców złożył wieniec kwiatów.

Tagi (kategorie): 

Musicalowe przeboje wszechczasów

  • 17 października 2008

We środę 15 października w naszym mieście po raz kolejny wybrzmiały wspaniała muzyka i śpiew. W Miejskim Ośrodku Kultury wystąpiła Marta Boberska i zespół „Astra consort”. Sopran Marty Boberskiej przy akompaniamencie trojga skrzypiec, fortepianu i wiolonczeli był ucztą dla ducha. Sala widowiskowa MOK wypełniła się po brzegi.

 

 

Usłyszeliśmy znane utwory  filmowe (m.in. „When You wish upon a Star” z filmu „Pinokio”, „Playing Love” z filmu „Człowiek legenda”, „Over the Rainbow” - z filmu „Czarnoksieżnik z krainy Oz”,„Beauty and the Beast” z filmu „Piękna i Bestia”), operowe (z oper „La Wally”, „Rinaldo”, „Samson i Dalila”) i musicalowe („ Tonight” z musicalu „West Side Story”, czy „Memory” z musicalu „Cats”), a także rozpoznawalnie nie tylko przez koneserów utwory: Mozarta, Pucciniego, Santoriego, Haendel'a.

Organizatorem koncertu „Musicalowe przeboje wszechczasów” była Anna Szarek-Lisiewicz a współorganizatorem Miejski Ośrodek Kultury.

 

 

Dzięki wsparciu sponsorów mieszkańcy mogli posłuchać uznanych w Polsce i na świecie muzyków za symboliczną cegiełkę na poczet kolejnych wydarzeń kulturalnych w mieście.

Patronat nad koncertem sprawował Burmistrz Miasta a mecenasami koncertu byli: ARS Developer Boguszewscy, „GLASS” Elżbieta Orych.

 

Tagi (kategorie): 

Szkolenie zawodowe SZS

  • 16 października 2008

Osoby  pełnoletnie, które nie ukończyły 25 roku życia, mające średnie wykształcenie, zameldowane w województwie mazowieckim, nie pracujące lub bierne zawodowo (w tym zarejestrowane jako bezrobotne) mogą ubiegać się o uczestnictwo w projekcie szkoleniowym Szkolnego Związku Sportowego „Instruktor sportu – zawód z przyszłością”.

Udział w projekcie jest nieodpłatny, organizator ponosi koszty zakwaterowania, wyżywienia i przejazdów do Warszawy. Ankieta zgłoszeniowa poniżej.

Bliższe informacje w pokoju 11, Ip Urzędu Miasta Kobyłka (p. Anna Jóźwik), ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka lub na stronie www.szs.pl .

Decyduje kolejność zgłoszeń !!!!!!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ankieta w załącznikach:
- załącznik 1
- załącznik 2

 

 

 

Tagi (kategorie): 

Pole nadziei 2008

  • 16 października 2008

Kobyłka włączyła się po raz kolejny w akcję „Pola nadziei” organizowaną w ramach Światowego Dnia Hospicjów i Opieki Paliatywnej przez Ośrodek Hospicjum Domowe i placówki związane z Forum Hospicjów Polskich. Poletko żonkili, symbolizujące pamięć o osobach nieuleczalnie chorych, posadzili w tym roku uczniowie Zespołu Szkół nr 1. Ważnym elementem kampanii są spotkania organizatorów z młodzieżą, ponieważ celem akcji jest przede wszystkim edukacja na temat wolontariatu hospicyjnego, a także szkolenie młodzieży jak radzić sobie z opieką nad osobami ciężko chorymi.

W piątek 10 października w Zespole Szkół nr 1 w Kobyłce odbyło się uroczyste posadzenie „Pola nadziei” połączone z wykładem inicjatora akcji ks. Andrzeja Dziedziuli. Słuchacze mogli dowiedzieć się jak wygląda praca wolontariusza, obejrzeć bardzo ciekawe zdjęcia i wziąć czynny udział w posadzeniu pól nadziei wraz z władzami miasta.

W ramach tegorocznej akcji „Pole nadziei” uroczyście zasadzili już: Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, burmistrzowie Pragi Północ, Sulejówka, Halinowa, Kobyłki, Marek, Targówka, Pragi Południe, prezydent Legionowa i wójt Nieporętu.

Harmonogram akcji "Pola Nadziei 2008" Ośrodka Hospicjum Domowe w Warszawie:

01 - 11. 10. 2008 r. - uroczyste sadzenie "Pól Nadziei 2008"
11.10.2008 r. -  Światowy Dzień Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej
16.10. 2008 r. - szkolenie dla młodzieży "ABC pomocy osobom ciężko chorym" w Ośrodku Hospicjum Domowe; ul. Tykocińska 27/35 w Warszawie
6.11.2008 r. - godz. 17:00 -  uroczysty koncert i msza zaduszkowa, ul. Wileńska
8-9; 22-23.11.2008 r. - szkolenia dla kandydatów na wolontariuszy hospicyjnych w Ośrodku
Do 30.11. 2008 r. zgłoszenia na konkurs na kartkę świąteczną dla chorych
Do 28.02.2009 zgłoszenia na konkurs literacki "Cierpiący nauczycielem młodego człowieka".

Tagi (kategorie): 

Ślubowanie i pasowanie na ucznia

  • 15 października 2008

Pierwszaki z „trójki” pasowanie na ucznia mają za sobą. Uroczysta chwila była dla nich okazją do zaprezentowania się przed społecznością szkolną. Gościem uroczystości był Burmistrz Miasta i Kierownik Wydziału Edukacji.

d1

Przedstawiciele samorządu uczniowskiego wręczają kwiaty Dyrektorowi.

d2

„Ślubowanie uczniów na Sztandar Szkoły”

d3

 
A to już finał – dyrektor pasuje siedmiolatków na pełnoprawnych uczniów „TRÓJKI”

d4

Na koniec uroczystości Burmistrz Robert Roguski wraz z Kierownik Wydziału Edukacji Kariną Jaźwińską wręczają odblaskowe opaski.

Tagi (kategorie): 

Strony