Aplikacja mobilna - Alarm 112

  • 12 lutego 2020

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło aplikację mobilną Alarm 112, dedykowaną w szczególności osobom głuchym i niedosłyszącym, czasowo pozbawionym możliwości mówienia, jak również osobom znajdującym się w sytuacji zagrożenia, którzy dzięki aplikacji będą mogli w sposób dyskretny skontaktować się z centrum powiadamiania ratunkowego (CPR). 

Poprzez wybranie w aplikacji odpowiednich piktogramów użytkownicy mogą dokonać zgłoszenia  w celu poinformowania odpowiednich służb ratunkowych wraz z określeniem lokalizacji i rodzaju zdarzenia. Po dokonaniu zgłoszenia możliwa jest dwustronna komunikacja pomiędzy operatorem numeru alarmowego i użytkownikiem za pomocą SMS. Z poziomu aplikacji można również zadzwonić na numer 112.

Wszystkie zgłoszenia dokonane z poziomu aplikacji Alarm 112, w trakcie obsługi których nie ma możliwości nawiązania komunikacji z zgłaszającym, są traktowane jako zgłoszenia zasadne i są przez operatora numeru alarmowego przekazane, zgodnie z obowiązującym katalogiem zdarzeń do odpowiednich służb.

Aplikacja dostępna jest dla wszystkich obywateli.

https://www.gov.pl/web/numer-alarmowy-112/aplikacja-moblina-alarm112