"Archa" Pracownia Architektury i Urbanistyki Cezary Maliszewski

W pracowni realizowane są projekty architektoniczno-budowlane oraz projekty urbanistyczne. Główny profil projektowania architektonicznego to zabudowa mieszkaniowa i usługowa, natomiast działalności urbanistycznej to projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, a także analizy ww. dokumentów oraz opinie urbanistyczne. Ponadto w ramach kompleksowej obsługi procesu projektowego oferta obejmuje przygotowanie wniosków o wydanie warunków zabudowy, a także doradztwo i analizy chłonności terenu sporządzane na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i ustaleń planów miejscowych.
Dane firmy
Email kontaktowy: 
Telefon: 
603317399
Branża: 
Architekci
Lokalizacja
Dojazdowa 33
05-230 Kobyłka