Będzie nowa pracownia językowa w SP3 w Kobyłce

  • 24 czerwca 2019

Decyzją Sejmiku Województwa Mazowieckiego Kobyłka uzyskała dofinansowanie na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”. Za uzyskane środki finansowe zostanie stworzona nowa pracownia językowa w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 3 im. Karola Wojtyły.

Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” przyznał jednostkom samorządu terytorialnego z terenu Mazowsza pomoc finansową na realizację zadań polegających na utworzeniu nowych lub modernizacji już istniejących pracowni informatycznych i językowych w szkołach/placówkach oświatowych. Wsparcie uzyskało w sumie 115 jednostek samorządu terytorialnego. Łączna kwota udzielonej pomocy finansowej to 5 mln zł. W tym gronie znalazła się Kobyłka, z dofinansowaniem w kwocie 49 tys. zł. W Szkole Podstawowej nr 3 planowany jest remont i przystosowanie jednej z sal lekcyjnych, zakup wyposażenia laboratorium językowego (Cyfrowego Laboratorium Fonetycznego), zakup bezprzewodowego systemu komunikacji i transmisji danych, pomocy dydaktycznych a także utworzenie biblioteczki multimedialnej.

Utworzenie nowatorskiej pracowni będzie miało pozytywny wpływ na rozwój kompetencji językowych uczniów. Laboratorium językowe pozwoli maksymalnie wykorzystać czas lekcyjny. Zastosowanie nowych technologii ma za zadanie zachęcenie młodych ludzi do nauki oraz zwiększenie efektywności nauczania - pracownia bowiem umożliwia swobodny, głośny trening wymowy przez dialogi, które będą mogły być rejestrowane, odtwarzane i analizowane przez nauczyciela i ucznia. Da to młodym ludziom możliwość samokontroli. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych, cyfrowych zestawów słuchawkowych uczniowie będą mogli ćwiczyć mówienie jednocześnie, co umożliwi dłuższy czas ćwiczeń podczas lekcji. Zakupiony sprzęt pozwoli na realizowanie ćwiczeń w parach i w grupach, usprawni pracę nauczyciela i umożliwi większe skupienie się uczniów na zadaniach, a ponadto zapewni indywidualizację pracy uczniom zdolnym, jak i pracującym w nieco wolniejszym tempie. Ponadto indywidualne pulpity ucznia, z możliwością regulacji głośności zwiększą komfort nauki uczniom z dysfunkcjami.

Informacja na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego