"Cztery pory roku w Kobyłce" - konkurs fotograficzny dla mieszkańców

  • 16 lipca 2019

Urząd Miasta Kobyłka ogłasza konkurs fotograficzny dla utalentowanych mieszkańców - "Cztery pory roku w Kobyłce". Zdjęcia wykonane w naszym mieście, dotyczące różnych pór roku można przesyłać od 16 lipca do 15 listopada (do godz. 16.00). Zapraszamy do udziału!

W konkursie mogą brać udział mieszkańcy Kobyłki w dowolnym wieku. Warunkiem udziału jest przesłanie zdjęcia lub zdjęć własnego autorstwa, spełniających wymogi formalne i techniczne (więcej szczegółów w regulaminie), prezentującego lub prezentujących konkretną porę roku w naszym mieście. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie trzy fotografie na adres e-mail: promocja@kobylka.pl. Komisja konkursowa wybierze 12 najlepszych zdjęć, które zostaną opublikowane w kalendarzu ściennym na rok 2020.

Do zdjęcia należy załączyć zgodę na publikację (można wydrukować załącznik, podpisać i zeskanować/zrobić zdjęcie albo skopiować i przesłać oświadczenie w treści e-maila). Prace oczywiście muszą być własnego autorstwa, nie mogą naruszać praw osób trzecich, a także przyjętych norm obyczajowych. Ważne - należy określić, na jakiej ulicy (albo w pobliżu jakiej ulicy) zostało zrobione zdjęcie. W treści wiadomości należy podać również opis: imię i nazwisko autora zdjęcia, porę roku, jaka jest przedstawiona na zdjęciu oraz opis miejsca, które zostało sfotografowane.

Nagrodą będzie publikacja zdjęcia w kalendarzu (z uwzględnieniem nazwiska autora) oraz koszulka z grafiką Miasta i torba materiałowa.

 

Załącznik: