Dalszy ciąg strajku nauczycieli

  • 23 kwietnia 2019
Trwający od 8 kwietnia br. strajk nauczycieli w kobyłkowskich szkołach jest nadal kontynuowany.
Oznacza to, że zajęcia dydaktyczne są nadal zawieszone, a zajęcia opiekuńcze będą organizowane w miarę możliwości kadrowych. Informacje o dalszej organizacji pracy szkół umieszczane będą  na stronach internetowych szkół i Miasta Kobyłka oraz przesłane na e-dziennik przez dyrektorów.