Debata o Bezpieczeństwie

  • 14 czerwca 2019

Wczoraj (13 czerwca) w Miejskim Ośrodku Kultury odbyła się Debata o Bezpieczeństwie zorganizowana przez Komendanta Komisariatu Policji w Kobyłce Marcina Pałyskę, który w towarzystwie Nadkomisarza dr Mariusza Pawlaka oraz Zastępcy Burmistrza Miasta Kobyłka Grzegorza Świętoreckiego przedstawił dane dotyczące wykroczeń oraz odpowiadał na pytania mieszkańców.

Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji, w ktorej dużo uwagi poświęcono na porównanie działań prewencyjnych, czy przeprowadzonych interwencji w roku 2018 w stosunku do 2017. Najczęściej ujawniane wykroczenia dotyczyły bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym, porządku publicznego oraz spożywania alkoholu w miejscu publicznym. Jak się okazało - ich liczba była niższa niż w 2017 roku (odpowiednio: 2848 w 2017 roku oraz 2758 w 2018 roku). Funkcjonariusze w ubiegłym roku rzadziej składali wnioski o ukaranie do sądu, a także zdecydowanie częściej udzielali tylko pouczenia (ze względu na niską wagę wykroczenia) - co poniekąd tłumaczy mniejszą liczbę wystawionych mandatów karnych (529 w 2018 oraz 660 rok wcześniej). Policjanci z kobyłkowskiego komisariatu wylegitymowali ponadto o 674 (4659 w 2018 r.) osoby mniej niż w roku 2017 (5333 osób), a ogólna ilość interwencji spadła z 4526 do 4028.

Komendant Komisariatu Policji w Kobyłce przytoczył także smutną statystykę, z której wynika, że średnio co 51 minut dochodzi w Polsce do wypadku z udziałem pieszych, a wypadki na pasach z ich udziałem stanowią aż 40% wszystkich zdarzeń. Zgromadzonym przypomniana została także Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, czyli istniejące od 2016 roku narzędzie komunikacji z mieszkańcami pozwalające na oznaczanie na mapie zdarzeń odczuwalnych jako najbardziej uciążliwych lub niebezpiecznych w miejscu zamieszkania. Z przedstawionych informacji wynika, że w Kobylce w 2018 roku zarejestrowano 75 zgłoszeń z czego 23 nie zostało potwierdzonych. Mieszkańcy naszego miasta jako najbardziej uciążliwe wskazywali spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych oraz nieprawidłowe parkowanie. Mapa dostępna jest na stronie internetowej www.policja.pl.

Komendant zachęcil również do korzystania z aplikacji mobilnej uruchomionej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji "Moja Komenda", dzięki której w łatwy i szybki sposób odnajdziemy dzielnicowego, który opiekuje się naszym miejscem zamieszkania.

Druga część debaty prowadzona była w formie rozmowy z przybyłymi mieszkańcami miasta, którzy aktywnie zgłaszali swoje uwagi i sugestie. Wśród najczęściej poruszanych kwestii nie zabrakło słów krytyki pod adresem kierowców, którzy bardzo często parkują swoje pojazdy w sposób utrudniający poruszanie się, zarówno ulicą jak i chodnikiem. Obecny na spotkaniu wiceburmistrz Grzegorz Świętorecki zapewnił, że władze miasta zdają sobie sprawę ze zbyt małej ilości miejsc parkingowych i przypomniał, że już niedługo powstaną dwa duże parkingi "Parkuj i Jedź" przy stacjach PKP Kobyłka i Kobyłka Ossów, które powinny naprawić ten problem w okolicach linii kolejowej. Nie unikano także tematu narkotyków. Policjanci zapewnili, że miejsca, które wskazali mieszkańcy są funkcjonariuszom znane, tak samo jak i osoby, których zgłoszenia te dotyczyły. Dodali również, że w ciągu ostatnich 2 lat zatrzymano na terenie Kobyłki dwóch dilerów narkotykowych.

Na terenie Kobyłki pracuje dwóch dzielnicowych, z którymi warto się kontaktować aby szybko i skutecznie uporać się z zaistniałymi problemami: