Dofinansowania na usuwanie odpadów zawierających azbest

  • 8 lipca 2014
Szanowni mieszkańcy!
Burmistrz Miasta Kobyłka informuje, że istnieje możliwość pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych na usuwanie odpadów zawierających azbest. Dofinansowanie dotyczy tylko osób fizycznych. W związku z tym w kancelarii Urzędu Miasta (ul. Wołomińska 1, pok. nr 5) w terminie do 25 lipca 2014 roku można składać wnioski o odbiór azbestu.
 
Wniosek powinien zawierać:
  • dane adresowe osoby ubiegającej się o odbiór azbestu,
  • telefon kontaktowy,
  • adres nieruchomości z której będzie odebrany azbest,
  • szacunkową ilość azbestu do zabrania.

Jednocześnie informujemy, że:

  • jeśli Miasto Kobyłka otrzyma dofinansowanie, to azbest odbierany będzie w IV kwartale 2014 roku,
  • odbierany będzie wyłącznie azbest odpowiednio przygotowany tj. zapakowany w opakowania z folii polietylenowej o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm oraz ułożony na paletach, w miejscu umożliwiającym jego mechaniczny załadunek.
Tagi (kategorie):