Droga Ekspresowa S8

 1. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 14.11.2017r.
 2. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 21.08.2017r.
 3. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa
 4. Obwieszczenie Wydziału Prawnego i Orzecznictwa- Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej​ z dnia 18.05.16.
 5. Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 4 maja 2015 r.
 6. Decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego
 7. Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 19 maja 2015 r.
 8. Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 9 czerwca 2015 r.
 9. Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 13 lipca 2015 r.
 10. Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 sierpnia 2015 r.
 11. Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 sierpnia 2015 r.
 12. Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 września 2015 r.
 13. Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 października 2015r.
 14. Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 października 2015r.
 15. Zawiadomienie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 29 października 2015r.
 16. Zawiadomienie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2015r.
 17. Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 października 2015r.
 18. Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 listopada 2015r.
 19. Obwieszczenie i Postanowienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z dnia 23 listopada 2015r.
 20. Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 26 listopada 2015r.
 21. Obwieszczneie Marszalka Województwa Mazowieckiego z dnia 26 listopada 2015r.
 22. Postanowienie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 20 listopada 2015r.
 23. Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 listopada 2015r.
 24. Informacja od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowiecka w Warszawie z dnia 26 listopada 2015r.
 25. Informacja od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowiecka w Warszawie z dnia 1 grudnia 2015r.
 26. Postanowienie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2015r.
 27. Postanowienie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 29 grudnia 2015r.
 28. Zawiadomienie Mazowieckiego Wojewódzkiego konserwatora Zabytków z dnia 30.12.15r. cz 1
 29. Zawiadomienie Mazowieckiego Wojewódzkiego konserwatora Zabytków z dnia 30.12.15r. cz 2
 30. Decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 31.12.15r.
 31. Decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 31.12.15r.
 32. Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 13.01.16
 33. Decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 13.01.16r.
 34. Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 13.01.16r.
 35. Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 12.01.16r.
 36. Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 27.01.16 r.
 37. Informacja od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z dnia 29 stycznia 2016r
 38. Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 02.01.16r.
 39. Zawiadomienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 02.02.16r.
 40. Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 04.02.16r.
 41. Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 05.02.16r.
 42. Informacja Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 03.02.16r.
 43. Postanowienie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 04.02.16r.
 44. Postanowienie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 08.02.16r.
 45. Obwieszczenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z dnia 12.02.16r.
 46. Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 18.02.16r.
 47. Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytkow ​z dnia 25.02.16 r.
 48. Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 marca 2016 r.
 49. Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 18.03.16 r.
 50. Decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 18.03.16.r.
 51. Postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 18.03.16.
 52. Obwieszczenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z dnia 23.03.16r.
 53. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 23.03.16.
 54. Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 01.04.16r.
 55. Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia  07.04.16r.
 56. Decyzja mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 15.04.16.r.
 57. Postanowienie Mazowiecki Wojewóckiego Konserwatora Zabytków z dnia 19.04.16.r.
 58. Zawiadomienie Urządu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z dnia 28.04.05. r.
 59. Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 22.04.16.r.
 60. Decyzja Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z dnia 06.05.16.
 61. Postanowienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z dnia 06.05.16.
 62. Decyzja Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z dnia 13.05.16.
 63. Zawiadomienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z dnia 14.05.16.
 64. Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków​ z dnia 16.05.16.
 65. Obwieszczenie Wydziału Prawnego i Orzecznictwa- Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej​ z dnia 18.05.16.
 66. Obwieszczenie Wydziału Prawnego i Orzecznictwa- Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej​ z dnia 18.05.16.
 67. Obwieszczenie Wydziału Prawnego i Orzecznictwa- Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej​ z dnia 18.05.16.
 68. Obwieszczenie Wydziału Prawnego i Orzecznictwa- Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej​ z dnia 18.05.16.
 69. Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 30.05.16
 70. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 07.07.16.
 71. Zawiadomienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z dnia 12.07.16.
 72. OgłoszenieWojewody Mazowieckiego z dnia 21.09.2016.
 73. Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 23.11.2016
 74. Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 23.11.2016
 75. Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 23.11.2016
 76. Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 grudnia 2016
 77. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 stycznia 2017r.
 78. Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 lutego 2017 r.
 79. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 7 lutego 2017 r.
 80. Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 lutego 2017 r.
 81. Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 marca 2017 r. (1)
 82. Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 marca 2017 r. (2)
 83. Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 marca 2017 r. (3)
 84. Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 marca 2017 r. (4)
 85. Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 marca 2017 r. (5)
 86. Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 marca 2017 r. (6)
 87. Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 marca 2017 r. (7)
 88. Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 marca 2017 r. (8)
 89. Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 marca 2017 r. (9)
 90. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie (1)
  - postanowienie
 91. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie (2)
  - postanowienie
 92. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie (3)
  - postanowienie
 93. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie (4)
  - postanowienie
 94. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie (5)
  - postanowienie
 95. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie (6)
  - postanowienie
 96. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie (7)
  - postanowienie
 97. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie (8)
  - postanowienie
 98. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie (9)
  - postanowienie
 99. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie (10)
  - postanowienie
 100. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa
 101. Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 5.06.2017 r. (1)
 102. Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 5.06.2017 r. (2)
 103. Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 5.06.2017 r. (3)
 104. Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 5.06.2017 r. (4)
 105. Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 5.06.2017 r. (5)
 106. Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 5.06.2017 r. (6)
 107. Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 5.06.2017 r. (7)
 108. Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 5.06.2017 r. (8)
 109. Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 5.06.2017 r. (9)
 110. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 7.07.2017 r.
 111. Obwieszczenie Urzędu Marszałkowskiego z dnia 18.01.2019
 112. Obwieszczenie Urzędu Marszałkowskiego z dnia 18.01.2019
 113. Obwieszczenie Urzędu Marszałkowskiego z dnia 4.03.2019
 114. Obwieszczenie Urzędu Marszałkowskiego z dnia 11.03.2019
 115. Obwieszczenie Urzędu Marszałkowskiego z dnia 11.03.2019
 116. Obwieszczenie Urzędu Marszałkowskiego z dnia 12.04.2019
Załącznik: