Drukarki 3D w szkołach w Kobyłce

  • 26 czerwca 2019

W Urzędzie Miasta została podpisana umowa, w ramach której zostaną dostarczone do wszystkich publicznych szkół w Kobyłce drukarki 3D. Dzięki dofinansowaniu, uzyskanemu ze środków unijnych w projekcie „Wsparcie dla uczniów Gminy Kobyłka poprzez rozwijanie ich kompetencji kluczowych i umiejętności” już od września w szkołach rozpoczną się zajęcia w szkolnych pracowniach druku 3D.

W ramach projektu w każdej z trzech kobyłkowskich szkół będą odbywały się zajęcia projektowania i drukowania. Szkoły otrzymają po trzy sztuki trzech rodzajów drukarek (jedno i dwugłowicowych), ręczny skaner 3D, laptop i filament do drukarek (jest to materiał używany w procesie druku).

Dofinansowanie z projektu „Wsparcie dla uczniów Gminy Kobyłka poprzez rozwijanie ich kompetencji kluczowych i umiejętności” jest kolejnym, które uzyskano dla rozwoju edukacji w mieście (niedawno informowaliśmy np. o stworzeniu pracowni językowej w SP3).

Dzięki poprawie jakości i rozszerzaniu oferty edukacyjnej szkół, przez prowadzenie zajęć z wykorzystaniem nowych technologii oraz nauczania metodą eksperymentu wzrasta poziom kompetencji, postaw i umiejętności uczniów. Wykorzystanie aktywnych metod edukacji rozbudza w dzieciach i młodzieży zainteresowania, ich twórczy potencjał, może powodować nowe pasje, rozwijać aspiracje edukacyjne. To wszystko będzie przydatne w dalszych etapach edukacji i później - na rynku pracy.