Aktualności

Sprzedaż drewna

  • 11 grudnia 2019

Informujemy, że w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kobyłce – ul. Radzymińska róg ul. Łokietka, można będzie kupić drewno opałowe pochodzące z wycinki drzew z terenu Miasta Kobyłka.

Kody kreskowe

  • 20 grudnia 2018

W związku z pracami nad uszczelnieniem „systemu śmieciowego” informujemy, że od 1 stycznia 2019 r. worki nie obklejone odpowiednim kodem kreskowym NIE BĘDĄ ODBIERANE !! Ponadto informujemy że NIE BĘDĄ ODBIERANE odpady zmieszane z pojemników, które nie są oznakowane.

Program Priorytetowy "Czyste Powietrze" - spotkanie 13 października 2018 r. godz. 18.00 w MOK

  • 9 października 2018

W ramach rządowego programu Czyste Powietrze został przygotowany program, dzięki któremu właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynków.

Program priorytetowy koncentruje się na termomodernizacji oraz efektywnym zarządzaniu energią w gospodarstwach domowych, co pozwoli zmniejszyć ilość zużywanej energii cieplnej i rzeczywiste oszczędności finansowe. Zyska na tym również stan środowiska naturalnego, dzięki ograniczeniu emisji pyłów, gazów cieplarnianych i innych substancji.

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej nieruchomości

  • 24 września 2018

W dniu 1 stycznia 2018 r. weszło w życie nowe Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.) nakładające na samorząd lokalny obowiązek określenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji. Art. 269 ustawy Prawo wodne wprowadza obowiązek dokonywania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Strony