Aktualności

Sprzedaż drewna

  • 28 listopada 2018

Informujemy, że w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kobyłce – ul. Radzymińska róg ul. Łokietka, można będzie kupić drewno opałowe pochodzące z wycinki drzew z terenu Miasta Kobyłka.

Program Priorytetowy "Czyste Powietrze" - spotkanie 13 października 2018 r. godz. 18.00 w MOK

  • 9 października 2018

W ramach rządowego programu Czyste Powietrze został przygotowany program, dzięki któremu właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynków.

Program priorytetowy koncentruje się na termomodernizacji oraz efektywnym zarządzaniu energią w gospodarstwach domowych, co pozwoli zmniejszyć ilość zużywanej energii cieplnej i rzeczywiste oszczędności finansowe. Zyska na tym również stan środowiska naturalnego, dzięki ograniczeniu emisji pyłów, gazów cieplarnianych i innych substancji.

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej nieruchomości

  • 24 września 2018

W dniu 1 stycznia 2018 r. weszło w życie nowe Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.) nakładające na samorząd lokalny obowiązek określenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji. Art. 269 ustawy Prawo wodne wprowadza obowiązek dokonywania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Zmiana wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  • 25 czerwca 2018

Informujemy, że zgodnie z uchałą Nr XLVI/433/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/206/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej od dnia 26.06.2018 r. ulega zmianie wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zmiana stawki za kontenery od 1 lipca 2018 r.

  • 22 czerwca 2018

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/434/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmianiająca uchwałę Nr XIV/132/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie okreslenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Kobyłka w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz wysokości cen za te usługi, ulegaja zmianie stawki (ceny) za kontenery zamawiane w ramach usług dodatkowych.

Nie zabieraj mnie - jak postępować z młodymi dzikimi zwierzętami

  • 4 czerwca 2018

Czy każde młode i nieporadne zwierzę wymaga ratunku? Dzikie zwierzęta w zadziwiający sposób ułatwiają przetrwanie sobie i swojemu potomstwu. Specjalistami w tej dziedzinie są sarny. Zaraz po urodzeniu sarna mama „porzuca” młode. Jeśli urodziła więcej niż jedno koźlątko, to rodzeństwo może być oddalone od siebie nawet o pół kilometra! Ta taktyka oraz fakt, że maluchy pozbawione są zapachu, mają zwiększyć ich szanse na przeżycie.

Dni Miasta Kobyłka - Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego oraz zużytych baterii

  • 22 maja 2018

Szanowni Mieszkańcy!!

Podczas pikniku Dni Miasta Kobyłka 27 maja będzie możliwość oddania zużytych baterii oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Dla mieszkańców, którzy oddadzą największą (wagowo) ilość ww. przewidziano nagrody, m.in. kosze do segregacji odpadów, sadzonki drzewek, parasole, stojaki do segregacji odpadów.

Strony