Akty prawne

  • 22 lipca 2014

Ustawy

  • Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r., Nr 152, poz. 897)

  • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U. z 2017r. poz. 1289 t.j.)

  • Ustawa z dnia 25 stycznia 2013r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
    (Dz. U. z 2013r. poz. 228)

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21)

Uchwały Rady Miasta Kobyłka