Deklaracja na usługi dodatkowe

 • 4 czerwca 2019

Tytuł procedury:

Zapotrzebowanie – usługi dodatkowe.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 2. Uchwała Nr XIV/132/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Kobyłka w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz wysokości cen za te usługi.
 3. Uchwała Nr XLVI/434/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/132/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Kobyłka w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz wysokości cen za te usługi.
 4. Uchwała Nr VIII/66/2019 Rady Miasta Kobyłka z dnia 23 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/132/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Kobyłka w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz wysokości cen za te usługi.

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Ochrony Środowiska
ul. Wołomińska 3
Parter, pok. nr 3
Tel. 22 786 45 40, 41, 49

Wymagane dokumenty:

Zapotrzebowanie – usługi dodatkowe.

Załączniki:

Zapotrzebowanie (wzór do pobrania).

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z ustawą Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Sposób załatwienia sprawy:

Przyjęcie  zapotrzebowania.

Opłata:

Odpady remontowo – budowlane:

 • KP 3 m3 – 195,00 zł
 • KP 5 m3 – 238,00 zł
 • KP 7 m3 – 269,00 zł

Odpady biodegradowalne:

 • KP 3 m3 – 227,00 zł
 • KP 5 m3 – 260,00 zł
 • KP 7 m3 – 292,00 zł

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:

 • przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kobyłka Bank Millennium S.A.  nr 76 1160 2202 0000 0002 0389 9450,
 • bezpośrednio w kasie Urzędu.

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy.

Osoba prowadząca sprawę:

Kamil Wiśniewski – Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska
Agnieszka Rozbicka – Referent Wydziału Ochrony Środowiska