Elektroniczne znakowanie zwierząt

 • 30 maja 2019

Na terenie Miasta Kobyłka, w celu zapobiegania bezdomności zwierząt i dla ułatwienia właścicielom szukania swoich podopiecznych, od 2005 roku został nałożony na właścicieli psów obowiązek dokonania trwałego oznakowania swoich pupili, czyli tzw. czipowania. Mieszkańcy Miasta Kobyłka mogą bezpłatnie dokonać zabiegu czipowania swojego zwierzęcia. Aby uzyskać dofinansowanie na wykonanie zabiegu należy złożyć pisemny wniosek do Burmistrza Miasta Kobyłka. Dofinansowanie pokrywa 100% kosztów wykonania zabiegu. 

Czipowanie to doskonała metoda zapobiegania bezdomności zwierząt umożliwiająca szybkie ustalenie właściciela zwierzęcia. W chwili jego znalezienia, można specjalnym czytnikiem odczytać numer i po sprawdzeniu w elektronicznej bazie danych uzyskać informacje o właścicielu oraz błyskawicznie powiadomić go o odnalezieniu czworonoga.

Elektroniczny czip

 • Elektroniczny czip z zakodowanym niepowtarzalnym 15 cyfrowym numerem jest wielkości ziarenka ryżu, nie przeszkadza zwierzęciu i nie powoduje reakcji alergicznych. Jest on wprowadzany podskórnie na szyi lub między łopatkami i może działać nawet kilkadziesiąt lat.
 • Zaczipowanie polega na wszczepieniu pod skórę zwierzęcia elektronicznego mikroprocesora (mikroczipa). Wszczepienie odbywa się za pomocą igły przypominającej normalne strzykawki i igły do robienia zastrzyków o troszkę większej średnicy. Mikroczip fabrycznie umieszczony jest w igle i podczas iniekcji wypychany jest przez tłoczek specjalnej strzykawki. Czynność tą wykonuje się tylko raz w życiu psa i jest ona właściwie bezbolesna.

Odczyt mikroczipa
Odczytu dokonuje się za pomocą specjalnego czytnika. Mikroczip aktywowany jest przez fale radiowe wysyłane przez czytnik. Po przetworzeniu przez mikroprocesor fala radiowa zawierająca zakodowany numer mikroczipa wysyłana jest z powrotem do skanera, który ją dekoduje i wyświetla w postaci numeru identyfikacyjnego na ekranie cała procedura trwa mniej niż sekundę.

Elektroniczne oznakowanie jest niezbędnym wymogiem do wyrobienia paszportu, który trzeba posiadać aby móc legalnie podróżować z czworonogiem po krajach Unii Europejskiej.

Warto wiedzieć!
Po zaczipowaniu zwierzaka warto umieścić na obroży odpowiednią „fiszkę” która poza numerem telefonu do właściciela poinformuje, że został on także oznakowany elektronicznie. Z własnego doświadczenia zalecamy aby wszelkiego rodzaju „fiszki” zawieszki, breloczki z danymi właściciela umieszczać na dodatkowych obróżkach. Często niestety bywa tak, że zwierzak ucieka zrywając właściwą obrożę, tym samym w ręku właściciela pozostają poza smyczą i obrożą wszelkie oznakowania. Jeśli zawieszkę umieścimy na osobnej obróżce pies, który uciekł nadal pozostanie wizualnie oznakowany, na dodatkowej obróżce pozostanie „fiszka” z numerem telefonu do właściciela oraz informacją, że zwierzak jest zaczipowany.

Korzyści dla właścicieli psów:

 • właściciele psów czują się zabezpieczeni w przypadku nagłego zaginięcia psa lub gdy ich zwierzę zostałoby ukradzione,
 • sprzedaż psa z wszczepionym mikroprocesorem przez osobę, która go sobie przywłaszczyła w nielegalny sposób byłaby dla niej wyjątkowo ryzykowna. Z kolei pies, który zaginąłby miałby prawie pewną szansę na odnalezienie swojego domu,
 • czytnik, który zostaje przystawiony do miejsca, gdzie znajduje się mikroprocesor odczytuje numer, pod którym jest zarejestrowany pies. Na podstawie tego numeru w bazie danych uzyskuje się informacje o właścicielu psa oraz jego adres.

Po zaczipowaniu właściciel otrzymuje kod (wyglądający jak kod kreskowy, który jest niepowtarzalny) a dane dotyczące zwierzęcia i jego właściciela są wprowadzane do m.in. Międzynarodowej Bazy Danych SAFE-ANIMAL www.safe-animal.eu

Dokonania trwałego oznakowania należy wykonać w ciągu 30 dni od daty nabycia zwierzęcia.

W przypadku szczeniąt obowiązek trwałego oznakowania powstaje po ukończeniu przez nie 2 miesięcy życia.

Trwałe oznakowanie psa polega na wszczepieniu psu metodą iniekcji podskórnej elektronicznego, miniaturowego nadajnika kodu (mikroczipu) z odpowiadającym mu numerem identyfikacyjnym. Zabieg jest dokonywany przez upoważnionego lekarza weterynarii.

Właściciel psa w terminie 30 dni jest obowiązany do zgłoszenia wszelkich zmian w stanie posiadania (zmiana właściciela, śmierć psa, zaginięcie itp.) w rejestrze psów, celem aktualizacji w bazie danych.

Tytuł procedury:

Wykonanie elektronicznego oznakowania zwierzęcia.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 3. Uchwała Nr XXIV/178/2020 Rady Miasta Kobyłka z dnia 29 kwietnia 2020 r.  w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kobyłka w 2020 roku.

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Ochrony Środowiska
ul. Wołomińska 1
Parter, pok. nr 7
Tel.(22) 760 70 56

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek na  wykonanie elektronicznego oznakowania zwierzęcia.
 2. Dowód uiszczenia należnej zapłaty opłaty skarbowej:
 • za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury,
 • za poświadczenie za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa lub prokury - przy składaniu kopii dokumentu.

Załączniki:

Wniosek (wzór do pobrania z załącznika).

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z ustawą Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Sposób załatwienia sprawy:

Przyjęcie dokumentu.

Opłata:

 1. 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego prawo do występowania w imieniu wnioskodawcy (w tym prokura).
 2. 5 zł - opłata skarbowa za poświadczenie za zgodność pełnomocnictwa lub prokury.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:

 • przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kobyłka Bank Millennium S.A. nr 76 1160 2202 0000 0002 0389 9450,
 • bezpośrednio w kasie Urzędu.

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy.

Osoba prowadząca sprawę:

Ewa Kobierzycka - podinspektor