Gospodarka odpadami komunalnymi

  • 21 lipca 2014

Szanowny Mieszkańcu!

W dniu 1 stycznia 2012r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z nową ustawą obowiązkiem każdego Mieszkańca było:

  • do 30 kwietnia 2013r. złożenie do Urzędu Miasta Kobyłka deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

  • wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane oraz utrzymanie tego pojemnika w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym oraz technicznym. Jeśli nie posiadają Państwo pojemnika należy zakupić pojemnik automatycznego opróżniania;

  • postępowanie zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku obowiązującym na terenie Miasta Kobyłka;

  • w styczniu 2014r. niezwłoczne złożenie do Urzędu Miasta Kobyłka, w związku ze zmianą stawki za odbiór odpadów komunalnych, korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odapdami komunalnymi.

Uwaga!

Każdy nowy Mieszkaniec Miasta Kobyłka zobowiązany jest złożyć do Burmistrza Miasta Kobyłka deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Deklaracja - wzór do pobrania - zmiany od dnia 26.06.2018 r. - AKTUALNA !!

Deklaracja (zmiany do 31.08.2016 r. do dnia 25.06.2018 r.)

Deklaracja (zmiany po 01.09.2016 r.)

Przy każdej zmianie deklaracji, zgodnie z art. 81 § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r., poz. 613) Mieszkaniec Miasta Kobyłka zobowiązany jest złożyć korektę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z pisemnym wyjaśnieniem.

Wykonawcą odbierajacym odpady z terenu Miasta Kobyłka jest firma:
P.P.U.H. Imperf s.c. Dariusz Szpański, Gabriel Staniec
ul. Łukasiewicza 7D
05 - 200 Wołomin
tel.
22-786-89-46, 22-787-88-65, 505-113-575

e-mail: reklamacje.odpady@kobylka.pl

Od 1 stycznia 2017r. prosimy kontaktować się w sprawie reklamacji z firmą P.P.U.H. Imperf s.c. pod numerem: tel. 22-786-89-46, 22-787-88-65 lub 505-113-575 lub na adres: reklamacje.odpady@kobylka.pl.

PORADNIK EKO MIESZKAŃCA - JAK SEGREGOWAĆ ODPADY

Zapraszamy do obejrzenia filmu na temat Nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.