Gospodarka odpadami komunalnymi

  • 21 maja 2019

Szanowny Mieszkańcu!

Obowiązuje ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zgodnie z ustawą obowiązkiem każdego Mieszkańca jest:

  • złożenie do Urzędu Miasta Kobyłka deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - w terminie 14 dni od daty zamieszkania lub zmiany liczby mieszkańców;

  • wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane oraz utrzymanie tego pojemnika w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym oraz technicznym. Jeśli nie posiadają Państwo pojemnika należy zakupić pojemnik automatycznego opróżniania;

  • postępowanie zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku obowiązującym na terenie Miasta Kobyłka;

Deklaracja - wzór do pobrania

Przy każdej zmianie deklaracji, zgodnie z art. 81 § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r., poz. 613) Mieszkaniec Miasta Kobyłka zobowiązany jest złożyć korektę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z pisemnym wyjaśnieniem.

Wykonawcą odbierajacym odpady z terenu Miasta Kobyłka jest firma:
P.P.U.H. Imperf s.c. Dariusz Szpański, Gabriel Staniec
ul. Łukasiewicza 7D
05 - 200 Wołomin
tel.
22-786-89-46, 22-787-88-65, 505-113-575

e-mail: reklamacje.odpady@kobylka.pl

W sprawie reklamacji prosimy kontaktować się bezpośrednio z firmą P.P.U.H. Imperf s.c. pod numerem: tel. 22-786-89-46, 22-787-88-65 lub 505-113-575 lub na adres: reklamacje.odpady@kobylka.pl.

Załącznik: