Informacja dot. uproszczonych planów urządzania lasów

  • 28 czerwca 2018

Uprzejmie informuję, że Starostwo Powiatowe w Wołominie przystąpiło do sporządzania uproszczonego planu urządzania lasu na terenie Miasta Kobyłka. Na zlecenie Starostwa Powiatowego w Wołominie opracowaniem uproszczonego planu urządzania lasu zajmuje się Agencja CEZAR – Piotrkowicz Sp. J., ul. Boczna 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

W związku z powyższym, na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 60 dni tj. od 2 lipca 2018 r. do 30 sierpnia 2018 r. projektu uproszczonego planu urządzania lasu (dla działek leśnych), stanowiących własność osób fizycznych, położonych na ww. obszarze. Projekt będzie wyłożony w siedzibie Urzędu Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 3, 05-230 Kobyłka, pok. nr 3 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy tut. Urzędu.

Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy o lasach w terminie 30 od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzania lasu, zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o lasach, uproszczony plan urządzania lasu będzie postawą naliczenia podatku leśnego.

Obrazy: 
Kategorie_eko: