Informacja o wykorzystywaniu wyrobów zawierających azbest

  • 30 lipca 2014

Tytuł procedury:

Informacja o wykorzystywaniu wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania
i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest.

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Ochrony Środowiska
ul. Wołomińska 3
Parter, pok. nr 3
Tel. 22 786 45 41

Wymagane dokumenty:

Informacja o wykorzystywaniu wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami.

Załączniki:

Wniosek (wzór do pobrania).

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z ustawą Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Sposób załatwienia sprawy:

Przyjęcie informacji.

Opłata:

Brak.

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy.

Osoba prowadząca sprawę:

Kamil Wiśniewski – Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska