Kody kreskowe

 • 22 lipca 2014

W Mieście Kobyłka został wdrożony system umożliwiający nadzór nad odbiorem odpadów poprzez identyfikację nieruchomości oraz rodzaju i ilości poszczególnych frakcji odpadów komunalnych odbieranych z danej nieruchomości. Wykorzystane zostaną do tego m.in. kody kreskowe umożliwiające weryfikację ilości odbieranych odpadów m.in. segregowanych oraz stanu segregacji. Naklejki z kodami dostarczy firma, natomiast właściciel nieruchomości powinien nakleić je na każdy worek służący do gromadzenia odpadów segregowanych. Ponadto pojemniki na odpady zmieszane zostaną oznakowane w sposób trwały, chipem oznakowania dokona firma odbierająca odpady komunalne.

Informujemy, że:

 1. Kody należy naklejać na worki przeznaczone na poszczególne frakcje odpadów, tj.:

 • szkło i odpady szklane,

 • papier, tekturę i tekstylia,

 • tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe,

 • odpady ulegające biodegradacji,

 • czysty styropian,

 • przeterminowane leki,

 • odpady remontowo - budowlane,

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony.

 1. Naklejki z odpowiednim kodem kreskowym należy starannie naklejać na odpowiednim worku w miejscu do tego przygotowanym, tj. w dolnej części, na środku worka znajduje się pusty prostokąt (poniżej przykład właściwego oznakowania worka).

 2. W przypadku kiedy nie otrzymacie Państwo ww. kompletu kodów kreskowych prosimy o osobiste zgłoszenie się do Wydziału Ochrony Środowiska, Urzędu Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 3, pok. nr 3 tel: 22-786-45-40, 41, 23.

 1. Jednocześnie informujemy, że kody kreskowe umożliwią m.in.:

 • śledzenie przejazdu pojazdów odbierających odpady, a co za tym idzie potwierdzenie
  czy z Państwa nieruchomości zostały w danym dniu odebrane odpady,

 • identyfikację nieruchomości oraz rodzaj i ilość poszczególnych frakcji odpadów komunalnych odbieranych z danej nieruchomości, co pozwoli na sprawdzenie czy zadeklarowany sposób zbiórki odpadów jest zgodny z rzeczywistością.

UWAGA!!

Jeśli na jednej nieruchomości gospodarka odpadami komunalnymi jest prowadzona osobno, tzn. zostały złożone różne deklaracje, otrzymacie Państwo różne zestawy z kodami kreskowymi. Należy się im dokładnie przyjrzeć, ponieważ każde gospodarstwo domowe będzie identyfikował numer konta bankowego, który będzie umieszczony nad kodem kreskowym.

WORKI NIE OZNAKOWANE ODPOWIEDNIM KODEM KRESKOWYM NIE BĘDĄ ODBIERANE !!

Kody kreskowe można bezpłatnie pobrać w:

 • Urzędzie Miasta Kobyłka - ul. Wołomińska 3, pokój nr 3,

 • Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK - ul. Radzymińska róg Łokietka.

 • firmie P.P.U.H. Imperf s.c. Dariusz Szpański, Gabriel Staniec, Łukasiewicza 7D, 05-200 Wołomin