Miejsca zagospodarowania odpadów

 • 22 lipca 2014

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Kobyłka zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. 

 

ROK 2016

Miejsca zagospodarowania,  do których przekazywane są zmieszane odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Kobyłka przez podmioty posiadające wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Miasta Kobyłka:

 • Remondis Sp. zo.o., ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa,
 • BYŚ Wojciech Byśkiniewicz, ul. Wólczyńska 249, 01-919 Warszawa

Miejsca zagospodarowania odpadów zielonych odbieranych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Kobyłka przez podmioty odbierające odpady komunalne posiadające wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Miasta Kobyłka:

 • Ziemia Polska Sp. zo.o. Guzów, gm. Wiskitki 96-315 Wiskitki,
 • Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Sp. zo.o. Stare Lipiny, Al. Niepodległości 253, 05-200 Wołomin

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. zo.o., ul. Kampinoska 1, 01 - 934 Warszawa

Miejsca zagospodarowania  pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Kobyłka przez podmioty odbierające odpady komunalne posiadające wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Miasta Kobyłka:

 • Otwock – Świerk gm. Otwock, ul. Johna Lennona 4, 05-400 Otwock
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. zo.o., ul. Kampinoska 1, 01-934 Warszawa

 

ROK 2015

Miejsca zagospodarowania,  do których przekazywane są zmieszane odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Kobyłka przez podmioty posiadające wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Miasta Kobyłka:

 • BYŚ Wojciech Byśkiniewicz ul. Wólczyńska 249, 01-919 Warszawa
 • Remondis Sp.z o.o ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa

Miejsca zagospodarowania odpadów zielonych odbieranych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Kobyłka przez podmioty odbierające odpady komunalne posiadające wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Miasta Kobyłka:

 • Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie - Kompostownia Odpadów zielonych w m. Lipiny Stare gm. Wołomin
 • Ziemia Polska Sp. z o.o. Kompostownia odpadów zielonych w m. Guzów gm. Wiskitki, 96-315 Wiskitki

Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

 

ROK 2014
Miejsca zagospodarowania  do których przekazywane są zmieszane odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Kobyłka przez podmioty posiadające wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Miasta Kobyłka:
 • BYŚ Wojciech Byśkiniewicz ul. Wólczyńska 249, 01-919 Warszawa
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o., ul. Kampinowska 1, Warszawa
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o., ul. Gwartaków 9, Warszawa
 • Remondis Sp.z o.o ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa

Miejsca zagospodarowania odpadów zielonych odbieranych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Kobyłka przez podmioty odbierające odpady komunalne posiadające wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Miasta Kobyłka:

 • Remondis Sp. z o.o. ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa
 • Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie - Kompostownia Odpadów zielonych w m. Lipiny Stare gm. Wołomin
 • Ziemia Polska Sp. z o.o. Kompostownia odpadów zielonych w m. Guzów gm. Wiskitki, 96-315 Wiskitki

Miejsca zagospodarowania  pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Kobyłka przez podmioty odbierające odpady komunalne posiadające wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Miasta Kobyłka:

 • Sater Otwock Sp z o.o., ul. J. Lennona 4, 05-400 Otwock
 • Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie, Al. niepodległości 253, Stare Lipiny, 05-200 Wołomin

 

ROK 2013
 
Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), do których przekazywane są zmieszane odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Kobyłka przez podmioty posiadające wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Miasta Kobyłka:
 • Zakład Odzysku Surowców Wtórnych BYŚ, ul. Wólczyńska 249, Warszawa

 • Zakład Unieszkodliwiania Odpadów OUZ-1, ul. Kampinoska 1, Warszawa

 • Instalacja MBP, Wola Ducka 70A, 05-408 Glinianka

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Warszawie Sp. z o.o. Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, ul. Kampinowska 1, Warszawa

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Warszawie Sp. z o.o. Spalarnia odpadów komunalnych, ul. Gwarków 9, Warszawa

 • Remondis Sp. z o.o. ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa

Instalacje zastępcze do których przekazywane są zmieszane odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Kobyłka przez podmioty posiadające wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Miasta Kobyłka:

 • AG-Complex Sp. z o.o. ul. Marywilska 44, Warszawa

 • Instalacja MBP, PPHU LEKARO w Woli Duckiej gm. Wiązowania

 • SITA Polska Sp. z o.o., ul. Mszczonowskiej 19, Warszawa

 • Składowisko Odpadów Al. Niepodległości 253, Stare Lipiny, 05-200 Wołomin

 • Sortownia Odpadów Wołomin, ul. Łukasiewicza 4

 • Z.U.A. M. Bakun ul. 1 Maja 7, 05-079 Okuniew

 • Clean World, ul. Kasprzykiewicza 13, Leśniakowizna, 05-200 Wołomin

 • Jurant S. j. S. Matak J. borkowski, ul. Chełmzyńska 249, 04-458 Warszawa

Miejsca zagospodarowania odpadów zielonych odbieranych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Kobyłka przez podmioty odbierające odpady komunalne posiadające wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Miasta Kobyłka:

 • Kompostowania Bielice, gmina Sochaczew

 • Świecie Recykling Sp. z o.o. ul. Bydgoska 1, Świecie

 • Remondis Sp. z o.o. ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa

Miejsca zagospodarowania  pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Kobyłka przez podmioty odbierające odpady komunalne posiadające wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Miasta Kobyłka:

 • MPK Sp. z o.o., ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka
 • BYŚ Wojciech Byśkiniewicz, ul. Wólczyńska 249, 01-919 Warszawa
 • SITA RADOM Sp. z o.o., 26-600 Radom, ul. Witosa 76
 • Sater-Otwock Sp. z o.o. ul. Johna Lenona 4, Otwock składowisko w Wola Ducka
 • Składowisko Odpadów, Al. Niepodległości 253, Stare Lipiny, 05-200 Wołomin
 • MPK Sp. z o.o. ul. Kołobrzeska 5 Ostrołęka
 • Zakład Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o., ul. Płocka 102, 06-500 Mława
 • Mo-Bruk J. Mokrzycki Sp. k., 33-322, Korzenna 214
 • PPHU Batoru Sp. z o.o., ul. Wspólna 1, 05-240 Tłuszcz
 
ROK 2012

Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), do których przekazywane są zmieszane odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Kobyłka przez podmioty posiadające wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Miasta Kobyłka:

 • Zakład Odzysku Surowców Wtórnych BYŚ, ul. Wólczyńska 249, Warszawa

 • Zakład Unieszkodliwiania Odpadów OUZ-1, ul. Kampinoska 1, Warszawa

Instalacje zastępcze, do których przekazywane są zmieszane odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Kobyłka przez podmioty posiadające wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Miasta Kobyłka:

 • AG-Complex Sp. Z o.o. ul. Marywilska 44, Warszawa

 • Instalacja mechanicznego przetwarzania SITA Polska Sp. Z o.o. ul. Mszczonowska 19, Warszawa

 • Instalacja Paliw Alternatywnych SITA Starol Sp. z o.o. ul. Kluczborska 29, Chorzów

 • Składowisko odpadów w Lipinach Starych, Wołomin

 • Składowisko odpadów w Słabomierzu Krzyżówce, ul. Czysta 5, Żyrardów

 • Sortownia Odpadów, ul. Łukaszewicza 4, Wołomin

 • Z.U.A. M. Bakun, ul. 1 Maja 7, Okuniew

Miejsca zagospodarowania odpadów zielonych odbieranych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Kobyłka przez podmioty odbierające odpady komunalne posiadające wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Miasta Kobyłka w roku 2012r.

 • Kompostownia Lipiny Stare, 05-200 Wołomin

 • Osoby fizyczne

Miejsca zagospodarowania  pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Kobyłka przez podmioty odbierające odpady komunalne posiadające wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Miasta Kobyłka:

 • SITA STAROL Sp. z o.o. ul. Kluczborska 29, Składowisko odpadów w Lipinach Starych, Wołomin
 • USKOM Mława Sp. z o.o., ul. Płocka 102, 06-500 Mława