Nasadzenia zastępcze

  • 30 lipca 2014

Nasadzenie zastępcze powinny być wykonane w nieprzekraczalnym terminie określonym w decyzji zezwalającej na usunięcie drzew/krzewów. Nie muszą być wykonane na terenie działki, z której zostały usunięte drzewa/krzewy, jednak muszą być wykonane na terenie Miasta Kobyłka, np. na działce znajomego, czy kogoś z rodziny.

Gatunki sadzonych drzew mogą być dowolne z wyłączeniem drzew owocowych.

Po wykonaniu nasadzeń zastępczych należy do kancelarii Urzędu Miasta Kobyłka złożyć stosowane oświadczenie, które powinno zawierać:

  • numer i datę decyzji, w której określono ilość i termin drzew do nasadzenia,

  • ilość nasadzonych drzew,

  • gatunki/rodzaje drzew,

  • miejsce wykonania nasadzeń

  • załączoną fakturę (kopię faktury) za zakup drzew,

  • załączoną dokumentację fotograficzną.  

 

Oświadczenie (wzór do pobrania)