Ocena działania systemu gospodarki odpadami na terenie Miasta Kobyłka w latach 2014-2018

  • 5 kwietnia 2019

Poniżej przedstawiamy ocenę działania systemu odbioru odpadów komunalnych w latach 2014-2018 na terenie Miasta Kobyłka.

Obrazy: 
Kategorie_eko: