Od 1 kwietnia zmiana stawki opłat za odpady

  • 23 kwietnia 2020

2 marca przyjęto nową stawkę za wywóz śmieci - będzie wynosić 32 zł za osobę. Nowa opłata będzie obowiązywała od początku kwietnia - trzeba ją zapłacić pierwszy raz do połowy maja (za śmieci płacimy do 15 dnia następnego miesiąca).

Ważne - obowiązek selektywnej zbiórki obejmie wszystkich. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, gmina nalicza opłatę podwyższoną, co w przypadku Kobyłki będzie oznaczało czterokrotną  wysokość stawki ustalonej przez Radę Miasta.

Więcej informacji na temat zmian w przepisach i kalkulacji stawki

Harmonogramy wywozu śmieci w marcu i kwietniu 2020
https://www.kobylka.pl/harmonogramy-wywozu-smieci-marzec-i-kwiecien-2020

Obrazy: 
Kategorie_eko: