Osiągnięte poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia przez podmioty odbierające odpady komunalne

  • 26 maja 2017

Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

 

2012

16 lipca 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019 16 lipca 2020

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%]

75

50

50

50

45

45

40

40 35

BYŚ Wojciech Byśkiniewicz

0,072

0,014

0

0,024

1,85

 

 

   

Firma Handlowo-Usługowa Clean-World Marek Woch

0

0

0,1

0,178

57,900

 

 

   

P.P.U.H. IMPERF s.c. Dariusz Szpański, Gabriel Staniec

13,5

0

0

0,22

0,035

 

 

   

Zakład Usługi Asenizacyjnych Marek Bakun

0

0,014

0,0004

0

0

 

 

   

SITA POLSKA Sp. z o.o.

0,28

0

0

0

0

 

 

   

Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o.

16,81

1,50

0

1,7

3

 

 

   

JURANT Sp. j. S. Matak J. Borkowski

30

0

0

0

0

 

 

   

AG – Complex sp. z o.o.

0,002

0

0

-

-

 

 

   

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m st. Warszawie

0

0

0

0

0

 

 

   

CZYŚCIOCH Sp. z o.o.

0

0

0

0

0

 

 

   

Doradztwo Handlowe Tomasz Drzazga EKO BILANS Gospodarka Odpadami Tomasz Drzazga

0

0

0

0

0

 

 

   

Mazowiecka Higiena Komunalna Sp. z o.o.

0

0

0

0

0

 

 

   

PARTNER Dariusz Apelski

0

0

0

0

0

 

 

   

REMONDIS

-

0

0

0

0

 

 

   

P.P.H.U.BATORY Sp. z o.o.

-

0

0

0

0

 

 

   

PARTNER Sp. z o.o.

-

0

0

0

0

 

 

   

P.U. HETMAN Sp. z o.o.

-

0

0

0

0

 

 

   

Remondis Otwock Sp. z o.o.

-

0

0

0

0

 

 

   

TADEX Dębek Tadeusz

-

0

0

0

0

 

 

   

Błysk – Bis Sp. z o.o.

-

0

0

0

0

 

 

   

Usługi Transportowe Adam Panek

-

0

0

0

-

 

 

   

STAUBACH Sp. z o.o.

-

-

0

0

0

 

 

   

TRANSNEC – Sylwester Nec

-

0

0

0

-

 

 

   

EKOPARTNER
Jacek Suchecki i Wspólnicy Spółka Jawna

-

0

0

-

-

 

 

   

G&G Textiles Artur Gil

-

-

0

0

-

 

 

   

KOBE Bernarda Kotowska

0

0

0

-

-

 

 

   

POLSUPER Sp. z o.o.

0

0

0

-

-

 

 

   

Bogdan Chymkowski

-

0

0

-

-

 

 

   

CZYŚCIOCH BIS sp. z o.o.

-

0

-

-

-

 

 

   

P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska

0

0

0

0

0

 

 

   

MPK Sp. z o.o.

0

0

0

0

0

 

 

   

Zakład Usług Komunalnych BŁYSK sp. z o.o. TONSMEIER Centrum Sp. z o.o.

-

0

0

0

0

 

 

   

ZIEMIA POLSKA Sp. z o.o.

0

0

0

0

0

 

 

   

 

 Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

 

 

2012

16 lipca 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019 16 lipca 2020

Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło [%]

10

12

14

16

18

20

30

40 50

BYŚ Wojciech Byśkiniewicz

10,491

35,596

16,247

19,854

33,01

 

 

   

P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska

59,62

0

0

0

0

 

 

   

P.P.U.H. IMPERF s.c. Dariusz Szpański, Gabriel Staniec

83,3

51,1

67,25

63,6

8,955

 

 

   

MPK Sp. z o.o.

0

0

0

0

0

 

 

   

Zakład Usługi Asenizacyjnych Marek Bakun

0

53,4

131,89

13,72

0

 

 

   

SITA POLSKA Sp. z o.o.

0

2,59

13,7

22,5

0

 

 

   

JURANT Sp. j. S. Matak J. Borkowski

1,5

3,7

163,4

18,5

0

 

 

   

Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o.

62

96,70

86,3

19,8

29,190

 

 

   

Firma Handlowo-Usługowa Clean-World Marek Woch

0

117,36

66,6

96,3

57,900

 

 

   

AG – Complex sp. z o.o.

28,5

0

0

-

-

 

 

   

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m st. Warszawie

0,89

0

0

0

0

 

 

   

Zakład Usług Komunalnych BŁYSK sp. z o.o. TONSMEIER Centrum Sp. z o.o.

-

0

0

0

0

 

 

   

ZIEMIA POLSKA Sp. z o.o.

0

0

0

0

0

 

 

   

CZYŚCIOCH Sp. z o.o.

0

0

0

0

0

 

 

   

Doradztwo Handlowe Tomasz Drzazga EKO BILANS Gospodarka Odpadami Tomasz Drzazga

0

0

0

0

0

 

 

   

Mazowiecka Higiena Komunalna Sp. z o.o.

0

0

0

0

0

 

 

   

PARTNER Dariusz Apelski

0

0

0

0

0

 

 

   

REMONDIS

0

0

0

0

0

 

 

   

P.P.H.U.BATORY Sp. z o.o.

-

0

0

0

0

 

 

   

PARTNER Sp. z o.o.

-

0

0

0

0

 

 

   

P.U. HETMAN Sp. z o.o.

-

0

0

0

-

 

 

   

Remondis Otwock Sp. z o.o.

-

0

0

0

0

 

 

   

TADEX Dębek Tadeusz

 

0

0

0

0

 

 

   

Błysk – Bis Sp. z o.o.

0

0

0

0

0

 

 

   

Usługi Transportowe Adam Panek

-

0

0

0

-

 

 

   

STAUBACH Sp. z o.o.

-

-

0

0

0

 

 

   

TRANSNEC – Sylwester Nec

-

0

0

0

-

 

 

   

EKOPARTNER
Jacek Suchecki i Wspólnicy Spółka Jawna

-

0

0

-

-

 

 

   

G&G Textiles Artur Gil

-

-

0

0

-

 

 

   

KOBE Bernarda Kotowska

0

0

0

-

-

 

 

   

POLSUPER Sp. z o.o.

0

0

0

-

-

 

 

   

Bogdan Chymkowski

-

0

0

-

-

 

 

   

CZYŚCIOCH BIS sp. z o.o.

-

0

-

-

-

 

 

   

 

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

 

2012

16 lipca 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019 16 lipca 2020

Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe [%]

30

36

38

40

42

45

50

60 70

Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o.

100

100

0

100

100

 

 

   

P.P.U.H. IMPERF s.c. Dariusz Szpański, Gabriel Staniec

100

100

100

100

100

 

 

   

JURANT Sp. j. S. Matak J. Borkowski

8,0

0

0

0

0

 

 

   

P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska

0

0

0

0

0

 

 

   

BYŚ Wojciech Byśkiniewicz

0

0

0

0

0

 

 

   

MPK Sp. z o.o.

0

0

0

0

0

 

 

   

Zakład Usług Komunalnych BŁYSK sp. z o.o.  TONSMEIER Centrum Sp. z o.o.

-

0

0

0

0

 

 

   

Zakład Usługi Asenizacyjnych Marek Bakun

0

0

0

0

0

 

 

   

ZIEMIA POLSKA Sp. z o.o.

0

0

0

0

0

 

 

   

SITA POLSKA Sp. z o.o.

0

0

0

0

0

 

 

   

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m st. Warszawie

0

0

0

0

0

 

 

   

CZYŚCIOCH Sp. z o.o.

0

0

0

0

0

 

 

   

Doradztwo Handlowe Tomasz Drzazga EKO BILANS Gospodarka Odpadami Tomasz Drzazga

0

0

0

0

0

 

 

   

Mazowiecka Higiena Komunalna Sp. z o.o.

0

0

0

0

0

 

 

   

PARTNER Dariusz Apelski

0

0

0

0

0

 

 

   

REMONDIS

0

0

0

0

0

 

 

   

Firma Handlowo-Usługowa Clean-World Marek Woch

0

0

0

0

0

 

 

   

P.P.H.U.BATORY Sp. z o.o.

-

0

0

0

0

 

 

   

PARTNER Sp. z o.o.

-

0

0

0

0

 

 

   

P.U. HETMAN Sp. z o.o.

 

0

0

0

-

 

 

   

Remondis Otwock Sp. z o.o.

-

0

0

0

0

 

 

   

TADEX Dębek Tadeusz

-

0

0

0

0

 

 

   

Błysk – Bis Sp. z o.o.

0

0

0

0

0

 

 

   

Usługi Transportowe Adam Panek

-

0

0

0

-

 

 

   

STAUBACH Sp. z o.o.

-

 

0

0

0

 

 

   

TRANSNEC – Sylwester Nec

-

0

0

0

-

 

 

   

EKOPARTNER
Jacek Suchecki i Wspólnicy Spółka Jawna

-

0

0

-

-

 

 

   

G&G Textiles Artur Gil

-

-

0

0

-

 

 

   

KOBE Bernarda Kotowska

0

0

0

-

-

 

 

   

POLSUPER Sp. z o.o.

0

0

0

-

-

 

 

   

AG – Complex sp. z o.o.

0

0

0

-

-

 

 

   

Bogdan Chymkowski

-

0

0

-

-

 

 

   

CZYŚCIOCH BIS sp. z o.o.

-

0

-

-

-