Pies agresywny

 • 30 lipca 2014

Utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez Burmistrza Miasta Kobyłka. W tym celu należy złożyć stosowny wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28  kwietnia  2003r.  w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003r. Nr 77, poz. 687) psy uznawane za agresywne to :

 • amerykański pit bull terrier;

 • pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);

 • buldog amerykański;

 • dog argentyński;

 • pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);

 • tosa inu;

 • rottweiler;

 • akbash dog;

 • anatolian karabash;

 • moskiewski stróżujący;

 • owczarek kaukaski.

 

Tytuł procedury:

Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli/utrzymywanie psa/psów rasy uznawanej za agresywną.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.
 2. Ustawa  z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28  kwietnia  2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne.

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Ochrony Środowiska
ul. Wołomińska 3
Parter, pok. nr 1, 3
Tel. (22) 760 70 56

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na hodowlę psa/psów rasy uznawanej za agresywną wraz z załącznikami.
 2. Dowód uiszczenia należnej zapłaty należnej opłaty skarbowej:
 • za wydanie decyzji,
 • za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury,
 • za poświadczenie za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa lub prokury - przy składaniu kopii dokumentu.

Załączniki:

Wniosek (wzór do pobrania).

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z ustawą Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Sposób załatwienia sprawy:

Decyzja.

Opłata:

1. 616 zł - wykonywanie działalności gospodarczej.

    82 zł – pozostałe.

2. 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego prawo do występowania w imieniu inwestora (w tym prokura).

3. 5 zł - opłata skarbowa za poświadczenie za zgodność pełnomocnictwa lub prokury.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:

 • przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kobyłka Bank Millennium S.A. nr  76 1160 2202 0000 0002 0389 9450,
 • bezpośrednio w kasie Urzędu.

Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kobyłka.

Osoba prowadząca sprawę:

Ewa Kobierzycka - podinspektor