Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych

  • 22 lipca 2014

Na terenie Miasta Kobyłka obowiązuje zorganizowany system odbierania odpadów komunalnych. Oparty jest on m.in. na kodach kreskowych oraz czipach. Rozwiązania te pozwalają na identyfikację wytwórcy odpadów, rodzaju odbieranej frakcji, ilości wytworzonych odpadów oraz pozwalają na sprawdzenie czy odbiór odpadów miał miejsce zgodnie z harmonogramem tzw. „śledzenie odpadów”.

Informujemy, że czipowane są tylko te pojemniki, które zostały zadeklarowane do zbierania odpadów zmieszanych z nieruchomości zamieszkałych.

Przypominamy, że obowiązkiem każdego właściciela jest wyposażenie nieruchomości w pojemnik na odpady zmieszane. Jeśli nie posiadają Państwo pojemnika należy taki pojemnik zakupić. Pojemnik ten powinien posiadać listwę do automatycznego opróżniania i być zgodny z normą EN840, tzn. pojemnik powinien m.in. 

  • mieć przekrój w kształcie kwadratu,

  • z przodu być wyposażony w listwę do automatyczngo opróżniania,

  • być wyposażony w 2 lub 4 koła, która ułatwiają jego transport.