Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK

 • 30 maja 2019

PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

Godziny otwarcia PSZOK-u przy ul. Łokietka 80:

Poniedziałek: NIECZYNNE

Wtorek: 7.00 - 13.00

Środa: 7.00 - 13.00

Czwartek: 12.00 - 18.00

Piątek: 12.00 - 18.00

Sobota: od 1 października do 31 marca - 10.00 - 18.00   

             od 1 kwietnia do 30 września - 12.00 - 20.00

MAPA (do pobrania)

ULOTKA (do pobrania)

REGULAMIN PSZOK

ZARZĄDZENIE NR 158/2018 z dnia 11 lipca 2018 r.

UWAGA!

Od 1 stycznia 2016 roku Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, które znajdowały się przy ul. Turowskiej i Przyjacielskiej są nieczynne!

Numer telefonu do osoby obsługującej PSZOK: 531-690-107

(kontakt pod ww. numerem telefonu dostępny wyłącznie w godzinach funkcjonowania PSZOKU)

Punkt Selektuwnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK prowadzony jest przez Wydział Ochrony Środowiska, Urzędu Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 3, 05-230 Kobyłka.

Wykonawcą odbierajacym odpady z terenu MiAsta Kobyłka jest firma:
P.P.U.H. Imperf s.c. Dariusz Szpański, Gabriel Staniec
ul. Łukasiewicza 7D
05-200 Wołomin
tel.
22-786-89-46, 22-787-88-65, 505-113-575

Odpady przyjmuje uprawniony pracownik PSZOK, po wcześniejszym sprawdzeniu czy osoba dostarczająca odpady jest mieszkańcem Miasta Kobyłka. Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu w celu potwierdzenia miejsca zamieszkania, sprawdzenia danych adresowych. Odpady powinny być oznaczone odpowiednim kodem kreskowym.

 

Oddajemy Nie oddajemy Pamietajmy!
 • odpady ulegające biodegradacji gromadzone w workach (w tym odpady zielone i gałęzie) - bez ziemi, kamieni, piasku
  1. odpady zebrane selektywnie gromadzone w workach, tj. papier, tekturę, tekstylia; tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe; szkło oraz opakowania szklane (ww. odpady nie mogą być zanieczyszczone)
  2. odpady remontowo-budowlane gromadzone w workach, tj. gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, płytki, gres, stłuczka ceramiczna, kawałki tynków, pustaki - Z WYŁĄCZENIEM: kamieni, piachu, ziemi, waty mineralnej, papy, azbestu, itp.
  3. przeterminowane leki gromadzone w torebkach lub workach,
  4. zużyte baterie i akumulatory (bateriowe),
  5. inne odpady niebezpieczne m.in. chemikalia (w tym środki czyszczące, preparaty chemiczne),
  6. puszki i pojemniki „z” i „po” farbach, lakierach, rozpuszczalnikach, itp.,
  7. żarówki, świetlówki, źródła światła z diodami elektroluminescencyjnymi (LED), itp.,
  8. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny np. lodówki, zamrażarki, kuchenki, komputery, telewizory, drukarki,
  9. meble i inne odpady wielkogabarytowe (w tym np. dywany, rowery, wózki dziecięce, materace, kołdry, zabawki dużych rozmiarów, wanny, umywalki, muszle klozetowe lub spłuczki, lustra, całe drzwi wewnętrzne)
  10. okna w całości, zdekompletowane, szyby okienne)
   1. zużyte opony (z samochodów osobowych i przyczepek),
   2. opakowania ze styropianu zabezpieczające wyroby RTV i AGD,
   3. naturalne bożonarodzeniowe drzewka choinkowe (bez ozdób),
   4. skawalony cement,
   5. kleje do płytek, itp.
   • odpadów zmieszanych
   • środków ochrony roślin
   • odpady ulegające biodegradacji, odpady segregowane, odpady remontowo-budowlane, przeterminowane leki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, czysty styropian muszą być oklejone odpowiednimi kodami kreskowymi,

   • należy oddawać tylko czyste odpady,

   • mieszkaniec sam dostarcza odpady do PSZOK-u,

   • przy dostarczaniu odpadów należy posiadać dokument potwierdzający zamieszkiwanie na terenie Miasta Kobyłka, tj. np. kopię deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

   PRZETERMINOWANE LEKI

   Przeterminowane leki należy przechowywać w domu w specjalnym pojemniku, by nie dostały się w ręce dzieci i regularnie zawozić je do PSZOK-u. Nie wolno spalać przeterminowanych leków w paleniskach domowych, porzucać w lasach oraz umieszczać w jednym pojemników z wraz innymi odpadami. 

   Apteki działające na terenie Miasta Kobyłka przyjmujące przeterminowane leki:

   Aralia -  ul. Warszawska 10, tel. 22 786 81 31

                ul. Załuskiego 86, tel. 22 786 81 31

                ul. Nadarzyńska 67 lok. 4, tel. 22 760 80 42

   Herba -  ul. Napoleona 7, tel. 22 760 25 72, 665 321 456

   Cefarm - ul. Żymirskiego 2, tel. 22 786 10 21

   Apteka - ul. ks. A. Zagańczyka 3a, tel. 605 065 042, 22 786 90 70

    

   ZUŻYTY SPRZĘT  AGD, RTV

   Pamiętajmy, aby:

   • nie umieszczać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami w tym samym pojemniku, 
   • nie porzucać zużytego sprzętu w lesie,
   • nie demontować sprzętu, ponieważ zawiera wiele substancji niebezpiecznych dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz dla środowiska.

   Dzięki właściwemu postępowaniu ze zużytym sprzętem RTV i AGD można odzyskać cenne metale tj.: żelazo, miedź, ołów, cynk, jak również tworzywa sztuczne. Postępując właściwie z tego typu odpadami zapobiegamy przedostawaniu się substancji szkodliwych, w tym metali ciężkich, do środowiska. Zużyty sprzęt RTV i AGD zawiera substancje niebezpieczne tj.: rtęć, kadm czy PCB. Gdy przedostaną się do gleby mogą trafić do roślin, organizmu zwierząt oraz człowieka. Zużyty sprzęt zawiera również freony, które niszczą warstwę ozonową. Jeśli niewłaściwie postępujemy z zużytym sprzętem, przyczyniamy się do przedostawania się tych substancji do atmosfery.

   ODPADY WIELKOGABARYTOWE

   Odpady wielkogabarytowe są to wszelkiego rodzaju odpady o wymiarach uniemożliwiających lub utrudniających ich gromadzenie w pojemnikach do zbiórki odpadów np. meble, łóżka, fotele, wersalki, dywany, krzesła, stoły, materace, itp..

   Meble mogą zawierać substancje niebezpieczne w postaci lakierów, impregnatów, klejów, farb, pianki poliuretanowej, oklein z tworzyw sztucznych itp. W wyniku ich spalania na terenie posesji czy w paleniskach domowych, do atmosfery emitowane są związki szkodliwe dla środowiska oraz człowieka, tj. dioksyny, furany, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, tlenki oraz pyły. Związki te są toksyczne i mają działanie rakotwórcze. Są szczególnie niebezpieczne dla dzieci.

   Wystawka chodnikowa – obejmuje cały teren miasta Kobyłka. Na wyznaczonych ulicach,
   wg harmonogramu - w wyznaczonych dniach, najpóźniej do godziny 6.00 - mieszkańcy mogą wystawiać przed posesje zużyte meble oraz inne odpady wielkogabarytowe, które następnie są zabierane przez specjalistyczną firmę. Wystawka ogłaszana jest dwa razy do roku, na czas wiosennych oraz jesiennych porządków.  

   BATERIE I AKUMULATORY

   Baterie i akumulatory powstają w głównej mierze jako odpad wytwarzany przez gospodarstwa domowe. Baterie i akumulatory małogabarytowe zużywane są także w budownictwie, energetyce, handlu, łączności, transporcie i usługach serwisowych, w służbie zdrowia, w siłach zbrojnych i wszelkiego rodzaju służbach mundurowych, jak również w szkolnictwie oraz w instytucjach kulturalnych. Wszyscy ponosimy więc cząstkę odpowiedzialności za właściwe postępowanie z bateriami po wykorzystaniu zawartej w nich energii.

   Rodzaje baterii i akumulatorów wykorzystywanych w gospodarstwach domowych: 

   • bateria przenośna, akumulator przenośny – czyli bateria i akumulator, które są szczelnie zamknięte
    i mogą być przenoszone w ręku, czyli baterie jednoogniowe typu AA i AAA wykorzystywane
    w latarkach, pilotach, zegarkach, kalkulatorach, MP3, baterie i akumulatory używane w telefonach
    i komputerach przenośnych, w elektronarzędziach bezprzewodowych, w zabawkach i sprzęcie gospodarstwa domowego. 

   • bateria samochodowa, akumulator samochodowy – używane do rozruszników, oświetlenia lub inicjowania zapłonu w pojazdach. 

   • akumulator samochodowy nie jest akumulatorem przenośnym, chociaż można go przenieść w rękach.

   Wszystkie zużyte baterie należy zbierać selektywnie i umieszczać w pojemnikach na ten cel przeznaczonych.

   Baterie znajdują się w przedmiotach codziennego użytku: pilotach, zabawkach, latarkach, telefonach itd. Przed wyrzuceniem takich przedmiotów do pojemnika na odpady usuń z niego zużyte baterie.

   CHEMIKALNIA  (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itp.)

   1. Nigdy nie należy wylewać zużytych olejów odpadowych do wód, gleby ziemi oraz kanalizacji. Nieużywane pozostałości rozpuszczalników, farb, olejów odpadowych itp. należy zlewać do jednego szczelnego pojemnika, oddzielnie dla każdego rodzaju odpadu, odpornego na działanie oleju (np. pojemnika metalowego). Nigdy nie należy mieszać ich z innymi substancjami oraz trzymać w miejscach niedostępnych dla dzieci. 
   2. Olej z samochodu można zostawić w serwisie samochodowym, jeśli wymieniamy na nowy. Nie należy wylewać do urządzeń kanalizacyjnych.
   3. Oleje odpadowe powinny być w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi poprzez regenerację, Jeżeli ich regeneracja jest niemożliwa ze względu na stopień zanieczyszczenia, oleje odpadowe powinny być poddawane innym procesom odzysku. 
   4. Dopuszcza się unieszkodliwianie olejów odpadowych, jeśli niemożliwa jest ich regeneracja bądź odzysk. Nie wolno spalać farb, rozpuszczalników, olejów odpadowych itp. w paleniskach domowych, ponieważ mogą być źródłem emisji szkodliwych substancji do atmosfery.
   5. Nie należy wylewać chemikaliów do kanalizacji, ponieważ w ten sposób niszczy się system kanalizacji i powstają utrudnienia podczas oczyszczania ścieków. Substancje szkodliwe w nich zawarte mogą trafić do łańcucha pokarmowego, stanowiąc tym samym zagrożenie dla roślin oraz zdrowia i życia ludzi i zwierzątą.

   ZUŻYTE OPONY

   Zużyte opony są jednym z tych rodzajów odpadów, który w największym stopniu obciąża środowisko naturalne. W branży oponiarskiej mówi się, że opona została stworzona po to, aby trwać. Oznacza to, że te cechy opony, które określają jej walory użytkowe, czyli odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz na działanie warunków panujących na drogach (woda, temperatura), są jednocześnie odpowiedzialne za trudności związane z jej zagospodarowaniem po zakończeniu użytkowania. Opony nie ulegają rozkładowi, a z uwagi na objętość ich składowanie wymaga zajęcia dużej przestrzeni na specjalnie przygotowanym terenie. Z kolei dla rozdrobnienia opony należy wydatkować znaczącą ilość energii.

   W krajach Unii Europejskiej co roku pojawia się około 2 600 000 ton zużytych opon. Po przyjęciu do Unii dziesięciu nowych członków liczba ta wzrosła o około 500 tysięcy, z czego ponad 130 tysięcy "wniosła" ze sobą Polska.

   Przy zakupie nowych opon możesz zostawić je u wulkanizatora bądź w warsztacie samochodowym, jeśli wymieniamy zużyte na nowe. Zakazane jest składowanie opon i ich części, z wyłączeniem opon rowerowych i opon o średnicy zewnętrznej większej niż 1400 mm.

   Zakazane jest palenie opon w ogniskach, paleniskach domowych czy instalacjach do tego nieprzystosowanych. Paląc opony powodujesz emisje wielu szkodliwych substancji do atmosfery.

   WRAKI SAMOCHODOWE

   Od marca 2005 r. obowiązują przepisy ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, które pod groźbą grzywny nakładają na właścicieli pojazdów obowiązki w zakresie ich recyklingu. Pojazdy muszą trafić do stacji demontażu lub recyklingu.

   Można bezpłatnie oddać pojazd, który jest:

   • zarejestrowany na terytorium kraju,

   • kompletny,

   • pozbawiony innych odpadów.

    Recyklingowi podlegają:

   • samochody osobowe przeznaczone do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą (kategoria M1), 

   • samochody ciężarowe przewożące ładunki o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t (kategoria N1), 

   • samochody trójkołowe (nie dotyczy motocykli).

   Inne pojazdy m.in. ciężarowe, autobusy, ciągniki, chociaż zawierają substancje szkodliwe, nadal mogą kończyć swój żywot w składnicach złomu lub być stopniowo wchłaniane przez cierpliwą przyrodę.

   Stare, nieużywane samochody niosą duże zagrożenie dla środowiska. Potrzebna jest duża powierzchnia na ich magazynowanie przed przetworzeniem. Oprócz metali zawierają inne substancje niebezpieczne jakiej jak:

   • oleje,

   • płyny chłodnicze,

   • akumulatory,

   • płyn hamulcowy.

   Obrazy: