System informacji o odpadach

  • 22 marca 2016

Aby się zalogować na swoje konto należy:

  • wpisać ostatnie 6 cyfr swojego indywidualnego rachunku bankowego, na który uiszczają Państwo opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jeśli nie posiadacie Państwo indywidualnego rachunku bankowego należy zgłosić się do Wydziału Ochrony Środowiska, ul. Wołomińska 3 pok. nr 3,

  • za pomocą kalendarza wybrać okres, za który chcemy sprawdzić dane dotyczące odbioru odpadów.

https://apps.c-trace.de/web.imperfkobylka