Zmiana stawki za kontenery od 1 lipca 2018 r.

  • 22 czerwca 2018

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/434/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmianiająca uchwałę Nr XIV/132/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie okreslenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Kobyłka w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz wysokości cen za te usługi, ulegaja zmianie stawki (ceny) za kontenery zamawiane w ramach usług dodatkowych.

Ceny ulegają zmianie od dnia 1 lipca 2018 r.

Zgodnie z załącznikiem do ww. uchwały ceny za pojemniki wynoszą:

Odpady remontowo - budowlane: 

  • KP 3 m3 - 102,00 zł

  • KP 5 m3 - 127,00 zł

  • KP 7 m3 - 127,00 zł

Odpady biodegradowalne:

  • KP 3 m3 - 135,00 zł

  • KP 5 m3 - 143,00 zł

  • KP 7 m3 - 154,00 zł

Więcej informacji znajdą Państwo TUTAJ.

Uchwała zmieniająca w sprawie ustalenia wysokości cen za usługi dodatkowe - z datą obowiązywania od 1 lipca 2018 r.

Uchwała w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Miasta Kobyłka

Deklaracja - zapotrzebowanie na usługi dodatkowe (do pobrania)

 

Obrazy: 
Kategorie_eko: