Zmiana wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  • 25 czerwca 2018

Informujemy, że zgodnie z uchałą Nr XLVI/433/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/206/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej od dnia 26.06.2018 r. ulega zmianie wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Prosimy o składanie deklaracji na poprawnym wzorze.

Deklaracja - wzór do pobrania - zmiany od dnia 26.06.2018 r.

Jednocześnie przypominamy, że korektę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć do tut. Urzędu w przypadku, np. zmiany sposobu gromadzenia odpadów (np. z niesegregowania na segregację), zmiany numeracji budynku lub zmiany liczby osób zamieszkałych na danej nieruchomości, która może być spowodowana m.in.

  • urodzeniem dziecka,
  • zgonem domownika,
  • wprowadzeniem się nowej osoby,
  • wyprowadzeniem się osoby,
  • sprzedażą nieruchomości,
  • przeprowadzki.

Korektę deklaracji należy złożyć w Urzędzie Miasta Kobyłka w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

 

Obrazy: 
Kategorie_eko: